Domov

Aktuálne info

8. januára 2019

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. […]
2. januára 2019

Upravenosť tratí na Skalke

Aktuálne počasie, upravenosť tratí na Skalke nájdete na tejto stránke: Biela Stopa