Domov

Aktuálne info

14. marca 2019

Pomôžte aj vy svojím hlasom za dobrú vec

  „HRÁME SA A SPOZNÁVAME VONKU… Sme Materská škola Dolná v Kremnici, ktorá má dve pracoviská. Naším zámerom je efektívne a s radosťou tráviť čas v exteriéri MŠ. Dobudovaním pocitového […]
21. februára 2019

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Centra voľného času v Kremnici

Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Centra voľného času v Kremnici     – odborná a pedagogická spôsobilosť podľa § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých […]