Domov

Aktuálne info

16. októbra 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – údržbár

Mestský bytový podnik v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom […]
15. októbra 2018

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 18. 10. 2018

P r i m á t o r mesta  K r e m n i c a V Kremnici 15.10.2018   P o z v á n k a            Podľa § 12 zákona Slovenskej […]