Policajný zápisník: apríl 2011

V mesiaci apríl 2011 zaznamenala MsP 95 udalostí. Za toto obdobie bolo MsP  riešených 45 priestupkov. Z toho počtu bolo vyriešených  napomenutím 22 priestupkov, v blokovom konaní bolo  vyriešených zatiaľ 7 priestupkov, v stave objasňovania je 19 priestupkov, 6 priestupkov bolo uložených alebo odložených záznamom a 1 priestupok bol odovzdaný orgánom na ďalšie prejednanie. Na základe oznámenia občanov bolo uskutočnených 58 zásahov. Za toto obdobie boli odchytení 2 psi.

Rýchly cyklista.

Dňa  08.04.2011 v poobedných hodinách zbadal 9 ročný Milan G. na ul. Kutnohorská opretý smutný horský bicykel. Prišlo mu ho ľúto, a tak sa rozhodol, že ho prevetrá rýchlou jazdou. Jazda bola ozaj rýchla, lebo hliadka MsP ju ukončila už na pešej zóne. Bicykel vrátila majiteľovi a Milana G. chcela odovzdať matke. Toto bol, ale väčší problém, nakoľko Milanova matka po zaslúženom požití alkoholických nápojov, bola v stave hybernácie a pokusy o jej prebudenie boli neúčinné. Vec je v stave riešenia na MsP.

Údržbárom na pravé poludnie.

Dňa 13.04.2011 cez pravé poludnie sa Michal G. z Kremnice rozhodol navštíviť tzv. Sivošovský dom a skontrolovať stav medených odkvapových zvodov. Keď, že jeho návštevu nik neočakával, bol nútený preskočiť bráničku  a vykopnúť vchodové dvere. Aby sa dobre mohol postaviť k svojej práci, zvesil aj okno na poschodí a privolaná hliadka MsP ho zastihla práve vo chvíli, keď kontroloval riadnym lomcovaním stav jednej medenej rúry. Potom, ako chcel miesto svojej kontrolnej činnosti rýchlo opustiť musela hliadka MsP použiť voči nemu donucovacie prostriedky. Nakoľko Michal G. mal v tomto roku už 3 obdobné skutky, vyšetrovateľ dal návrh na vzatie do väzby, Michal G. je stíhaný orgánmi činnými v trestnom konaní väzobne.

„Hodím sa do vody, Hodím sa do vody“.

Dňa 25.04.2011 v podvečerných hodinách doľahol  na 18 ročného Maroša K. z Kremnice preveľký žiaľ z nešťastnej lásky. Potom ako svoj žiaľ topil  aj s kamarátmi v alkohole, svoju ťažkú depresiu sa rozhodol vyriešiť radikálne, a tak v dolnom mestskom parku skočil do Kremnického potoka z cieľom utopiť sa. Pred utopením ho zachránil jeho druh v pití a vytiahol ho  z potoka. Po príchode hliadky MsP na miesto, Maroš K. už nebol len nešťastný a mokrý, ale ešte ho začalo klepať, ako osiku, a tak bola privolaná RZS, ktorá z obavy pred  podchladením odviezla Maroša K. do nemocnice v Žiari n/Hronom. Vec je v stave riešenia na MsP.

Mgr. Roman Brhlík

Print Friendly, PDF & Email