Pozemné komunikácie

Zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu, pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.

[rtf] Tlačivo 

Print Friendly, PDF & Email