Dotácie

Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta

Podľa VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica je možné žiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.

[doc] Tlačivo dotácie.doc

[doc]Vzor pre vyúčtovanie

[pdf] Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica 

Vybavuje Ing. Jana Bieleschová, tel. 045/228 97 13, e-mail: jana.bieleschova@kremnica.sk, kancelária č.8 na poschodí.

 

Print Friendly, PDF & Email