Priemerný vek obyvateľov mesta stúpa

Priemerný vek obyvateľov mesta stúpa

Z matričných údajov a štatistík, ktoré spracúva úsek evidencie obyvateľov, vyplýva, že počet obyvateľov nášho mesta poklesol za uplynulý rok o 32 ľudí. Žien je o tridsať menej, muži ubudli dvaja.

Celkovo je v Kremnici k 1. 1. 2013 evidovaných na trvalom pobyte 5 246 občanov, z toho 2 727 žien a 2 519 mužov. Najväčší rozdiel medzi počtom žien a mužov vzrastá vo vekovej kategórii nad 60 rokov. V roku 2012 sa narodilo 39 detí, 24 chlapcov a 15 dievčat, čo je o 7 batoliat menej ako v predošlom roku.

V uplynulom roku zomrelo 48 našich spoluobčanov, 21 mužov a 27 žien, teda o 21 ľudí menej ako predošlý rok. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 52 ľudí, no odhlásilo sa až 75 obyvateľov, zväčša mladých ľudí po ukončení vysokoškolských štúdií.

Na trvalom pobyte v meste bez určenia ulice a čísla domu evidujeme 250 ľudí. Z nich približne jedna polovica sa v našom meste dlhšiu dobu vôbec fyzicky nezdržiava. Niektorí bývajú v nájomných bytoch bez možnosti prihlásenia sa na trvalý pobyt, iní žijú ako bezdomovci.

Priemerný vek obyvateľov Kremnice je 42,61, u mužov 42,08 a u žien 43,64. Pred rokom boli tieto ukazovatele nižšie, obyvatelia mali priemerný vek 42,2, muži 41,67 a ženy 43,21.

Print Friendly, PDF & Email