Akcie Ortacu klesli na historické minimum

Ťažiarska spoločnosť Ortac Resources sľubuje Kremnici rozvoj a masívne investície. Jej akcie však už tri roky permanentne klesajú. Obchodníkov s akciami sme sa opýtali, či by svojim klientom odporučili kúpu akcií Ortac Resources. Ani jeden odborník by túto investíciu neodporúčal.

Ortac Resources Limited je verejná obchodovaná spoločnosť kótovaná na Trhu alternatívnych investícií (AIM) Londýnskej akciovej burzy. Podľa informácií na webstránke spoločnosti sa takéto spoločnosti údajne musia riadiť tými najprísnejšími právnymi predpismi a všetky informácie musia byť hodnoverné a pravdivé. Rozdiel medzi Londýnskou burzou a Trhom alternatívnych investícií Londýnskej burzy je však práve v nižšej prísnosti podmienok, ktoré musia spoločnosti spĺňať. AIM je flexibilný trh s jednoduchým prijímacom procesom a menšou mierou regulácie, nekladie napríklad žiadne požiadavky na kapitalizáciu, alebo počet vydaných akcií. Zároveň spoločnosti nemusia zverejňovať všetky dôležité ukazovatele finančného zdravia.

Patrik Oberta zo spoločnosti RM-S Market na otázku, či by akcie spoločnosti svojim klientom odporučil odpovedal, že „o uvedenej spoločnosti Vám nemôžem poskytnúť odporúčanie, pretože je o nej málo dostupných informácií.“ Podrobnejšie informácie o spoločnosti chýbajú aj Petrovi Farkašovi, vedúcemu klientskeho servisu a obchodnej divízie spoločnosti Fio banky: „Pri pohľade na stránku Reuters je vidno, že výkaz spoločnosti je „deravý“, čo môže byť ale spôsobené aj tým, že spoločnosť je veľmi mladá a takisto na spoločnosť nie sú vydané žiadne analytické odporúčania.“

Vladimír Gešperík, predseda predstavenstva CAPITAL MARKETS však otvorene hovorí o vysoko rizikovej investícii. „Akcie spoločnosti dlhodobo klesajú, čo znamená že firme sa nedarí napĺňať plány. Spoločnosť zatiaľ nemá žiadne tržby a generuje iba stratu. Všetko závisí od toho, ako úspešná nakoniec bude, zatiaľ to nie je úplne jasné, aj keď dlhodobo klesajúca cena čo-to naznačuje.“ Podľa makléra obchodovania s cennými papiermi spoločnosti Patria Direct Pavla Mokoša  „celý úspech spoločnosti a aj jej akcií závisí od toho, či slovenské úrady nakoniec povolia plánovanú ťažbu v okolí Kremnice. Vzhľadom na nepriehľadnosť a vysokú neistotu, ktorá okolo tohto ťažobného projektu panuje, akcie Ortac svojim klientom neodporúčam napriek tomu, že sa tento titul obchoduje na svojich najnižších úrovniach od roku 2008.“

Boris Tomčiak zo spoločnosti Colosseum hovorí, že „sa jedná o veľmi malú spoločnosť. Cena jej akcií na burze v Londýne je momentálne najnižšia od septembra 2009. Firma odhaduje, že ročne by dokázala vyťažiť 86 tisíc uncí zlata, problémom je nutnosť rozsiahlych investícií. V súčasnosti má firma hotovosť 6,4 milióna EUR, čo je suma, ktorú môže pomerne rýchlo minúť. Tento a budúci rok budú pre firmu dôležité. Ak sa jej podarí rozbehnúť ťažbu a ak sa potvrdia odhady veľkosti ložiska, tak by cena akcií vyletela prudko nahor. Na druhej strane riziko bankrotu je obrovské. Rozhodne by sme túto akciu neodporučili konzervatívnym investorom. Agresívni investori môžu alokovať do nej malú časť portfólia, ale musia si byť vedomí rizika, že môžu prísť o celú investíciu. Za podstupované riziko však môžu byť odmenení zhodnotením o desiatky percent.“

Tomáš Plavec zo spoločnosti TRIM Broker hovorí, že „pri pohľade na výkazy spoločnosti je jasné, že spoločnosť je stratová minimálne posledných päť rokov a nevypláca nijakú dividendu. O investícii teda nemôže byt ani reči. Investícia je totiž vloženie peňazí do spoločnosti, ktorá zarába a podiel zo zisku vypláca akcionárom. Špekulatívni obchodníci by mohli využiť možnosť nakúpiť akcie doslova za pár centov v očakávaní, že plány spoločnosti sa naplnia a tato bude v budúcnosti zisková. To sa môže a nemusí naplniť, preto ide o špekuláciu. Cena akcie pritom klesá na historické minimá. Preto by som si počkal na pokrok v rokovaniach a ako investíciu ju predbežne neodporúčal.“

Podľa riaditeľa Ortac Resources pre Slovensko Viktora Pomichala je tvrdenie o stratách spoločnosti do roku 2010 zavádzajúce, keďže Ortac Resources Limited vznikol až v septembri 2010. „Ortac Resources Plc bola kúpená spoločnosťou Templar Minerals Limited v septembri 2010. Takže straty pred týmto dátumom sa týkajú inej spoločnosti, ktorá robila geologický prieskum železnej rudy v Brazílii, a ešte predtým zlata v Gruzínsku. Po zavŕšení predaja Ortac Resources Plc, jeho predstavenstvo prevzalo kontrolu nad spoločnosťou Templar Minerals Limited a premenovalo ju na Ortac Resources Limited,“ vysvetľuje Pomichal. „S akciami Ortacu sa začalo obchodovať v septembri 2010 s počiatočnou cenou 0,77 pence, ktorá vystúpila až do výšky 2, 975 pence a momentálne je cena akcie 0,40 pence.“ Podľa Viktora Pomichala vývoj akcií spoločnosti Ortac kopíruje trend v ťažobnom priemysle. „Akcie našej spoločnosti sa pohybujú na úrovni jej podobných spoločností, a ich cena momentálna odráža situáciu  v odvetví prírodných zdrojov: náklady na výrobu stúpajú a prílev financií do prieskumu a rozvoja klesá,“ konštatoval Pomichal.

 

Akcie Ortac Resources klesajú. Zdroj: www.ortacresources.com

Na fotografii Viktor Pomichal, riaditeľ Ortac Resorces pre Slovensko.
Text a ilustračné foto Silver Jurtinus

Print Friendly, PDF & Email