Banský úrad poloprevádzkový pokus spoločnosti Ortac povolil

Banský úrad poloprevádzkový pokus spoločnosti Ortac povolil

Napriek námietkam mesta, občianskych združení, zväzov, podnikateľských subjektov aj jednotlivcov, banský úrad povolil spoločnosti Ortac hlbinnú ťažbu pre poloprevádzkový pokus upraviteľnosti rudy. Občianske združenie Kremnica nad zlato toto povolenie od začiatku očakávalo. Ortac svojich akcionárov už pripravuje na súdny spor.

Sedem mesiacov pred vypršaním licencie na hlbinnú ťažbu, ktorá vyprší 30. júna 2014, spoločnosť Ortac požiadala banský úrad o povolenie na ťažbu rúd hlbinným spôsobom za účelom zaistenia dostatočného množstva rudy pre poloprevádzkový pokus jej upraviteľnosti na flotačnej linke.

Námietky voči tomuto zámeru v ústnom pojednávaní vyjadrilo okrem mesta Kremnica aj občianske združenia Kremnica nad zlato, SOS Kremnica, občianske združenie 1115, združenie Kalvária, Slovenský zväz záhradkárov, Matica slovenská, Športový klub futbalu, Mestský klub lyžiarov, spoločnosť ELBA aj niekoľkí jednotlivci. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici všetky námietky účastníkov konania zamietol ako neopodstatnené.

Podľa štatutárneho zástupcu občianskeho združenia Kremnica nad zlato Ľuboša Kürthyho, sa banský úrad nedokázal vysporiadať s rozpormi, na ktoré združenie poukázalo: „Povolenie banského úradu sme čakali od začiatku, keďže Ortac je od tohto rozhodnutia existenčne závislý. Naši právnici sú pripravení a podniknú adekvátne kroky.“ Proti rozhodnutiu sa najprv odvolajú na Hlavný banský úrad, po zamietnutí odvolania sa obrátia na súd. Súdny spor očakáva aj riaditeľ spoločnosti Ortac Resources Vassilios Carellas. Už vo februári, po ústnom pojednávaní, Carellas v tlačovom vyhlásení pre akcionárov povedal: „Pozerajúc sa dopredu je pravdepodobné, že môže dôjsť k preskúmaniu rozhodnutia Obvodného banského úradu zo strany Hlavného banského úradu, ako aj k výzve na preskúmanie samotného procesu súdom. Možno to očakávať ako súčasť normálneho, zdravého a transparentného procesu zapojenia.“

Silver Jurtinus

Print Friendly, PDF & Email