Poloprevádzkový pokus spoločnosti Ortac odobril aj Hlavný banský úrad

Poloprevádzkový pokus spoločnosti Ortac odobril aj Hlavný banský úrad

Presne tri týždne pred vypršaním licencie firmy Ortac, Hlavný banský úrad zamietol všetky námietky mesta, občianskych združení, zväzov, podnikateľských subjektov aj jednotlivcov a hlbinnú ťažbu pre poloprevádzkový pokus upraviteľnosti rudy firme Ortac povolil. Kauza skončí na súde.

Firma Ortac rozhodnutie Hlavného banského úradu oznámia svojim akcionárom v piatok 13. júna. „Na základe tohto rozhodnutia spoločnosť plánuje začať ťažbu v dohľadnom čase, s tým, že sa vyťažená ruda bude spracúvať postupne na prevádzke v regióne,“ uviedla firma Ortac v tlačovej správe. Proti rozhodnutiu Hlavného banského úradu sa už síce nedá odvolať, rozhodnutie je však možné preskúmať súdom. Toto riešenie už v minulosti avizovalo Občianske združenie Kremnica nad zlato aj primátorka mesta Kremnica Zuzana Balážová.

“Povolenie banského úradu sme čakali od začiatku, keďže Ortac je od tohto rozhodnutia existenčne závislý. Naši právnici sú pripravení a podniknú adekvátne kroky. Proti rozhodnutiu sa najprv odvoláme na Hlavný banský úrad, po zamietnutí odvolania sa obrátime na súd,“ povedal pre Kremnické noviny v apríli Ľuboš Kürthy.“Hlavný banský úrad predĺžil firme Ortac život, ale je to len odďaľovanie jej zániku,“ myslí si Kürthy dnes.

Proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu sa v apríli odvolalo 13 subjektov, okrem niekoľkých jednotlivcov a mesta Kremnica aj občianske združenia Kremnica nad zlato, SOS Kremnica, občianske združenie 1115, združenie Kalvária, Slovenský zväz záhradkárov, Matica slovenská, Športový klub futbalu, Mestský klub lyžiarov a spoločnosť ELBA. Hlavný banský úrad dôvody odvolaní zhrnul do 20 bodov, s ktorými sa postupne, jeden po druhom vysporiadal – s niektorými jednou, dvomi vetami.

Bude to už tretia kauza, ktorú v súvislosti so zámerom ťažby zlata v Kremnici, budú riešiť slovenské súdy. Prvá žaloba smerovala na rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia, druhá žaloba na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici za to, že spoločnosti Ortac neodobral licenciu na povrchové dobývanie, ktorá podľa názoru prokuratúry vypršala 30. júna 2012 a treťou žalobou bude rozhodnutie bánskych úradov v aktuálnej kauze hlbinnej ťažby.

Súdny spor, svojim typickým, zjemňujúcim štýlom, privítal aj generálny riaditeľ spoločnosti Ortac Resources Vassilios Carellas: „Predpokladáme a očakávame, že v súvislosti s týmto oznámením dostaneme ďalšie žiadosti o vyjasnenie ohľadne tohto rozhodnutia. Takéto žiadosti vítame, keďže sú zásadnými zložkami v procese navrhovania projektov, ktoré sú úspešné pre všetky zainteresované strany.”

Silver Jurtinus

Print Friendly, PDF & Email