Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014

Dotačná komisia zasadala dňa 8.9.2014
Prítomní: Dušan Privalinec, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Milan Miškóci

OBLASŤ KULTÚRA: +1.585,- € -295 sociálne = + 1.290 €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = +1.237,70 € -295 sociálne = +942,70 €
B/Fond kultúrnych podujatí 80% = +1.651,60 €
C/Fond kultúry 10% = – 1.304,30 €

Organizácia Celkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
Domov dôchodcov a DSS 700 200 200 Aktivovanie klientov – spotrebný materiál
Knižnica Jána Kollára 700 525 300 Verejný internet
OZ Kusy cukru 1.000 700 231 Divadelné predstavenie Srbsko,PL,SVK – cestovné
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu 800 500 200 Medzinárodný divadelný festival v Lotyšsku – cestovné

OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA: +973 €
A/Fond mládežníckeho športu= 0
B/ Fond úhrady nákladov na energie = +730 €
C/ Fond športových podujatí = +142 €
D/ Fond športu= +101 €

Organizácia Celkové náklady Žiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
TJ Biela stopa Kremnica 4.720 1.250 450 Run&walk,organizačno-technické zabezpečenie
TJ Kremnica 1.800 900 350 Športové náradie K93 BICEPS
TJ Kremnica – kolkársky oddiel 570 220 220 Nevyhnutné zariadenie pre sezónu
TJ Kremnica – kolkársky oddiel 452 312 312 Kolkárska súťaž-muži, jesenná časť 2014

PREDLOŽENÉ PO TERMÍNE

Organizácia Celkové náklady Žiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
Cirkevný zbor ECAV 825 300 0 Letný biblický tábor

ROK 2015

C/Fond športových podujatí – rok 2015

Organizácia Celkové náklady Žiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
TJ Biela stopa Kremnica 180.000 9.900 2.500 42.ročník Biela stopa 2015

 

Dušan Privalinec, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.