Voľné pracovné miesto – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít

Voľné pracovné miesto – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:

Názov pracovného miesta: referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: – úplné stredné vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:
– orientácia v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
– strojopis – pokročilý
– hospodárska korešpondencia – pokročilý
– počítačové znalosti – Word, Excel, Outlook
– samostatnosť
– flexibilita
– dobré komunikačné a organizačné znalosti

Charakteristika pracovného miesta:
– správa mestského majetku
– ekonomická agenda, administratívne činnosti

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
4. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Termín nástupu: 01. januára 2015. Zasielanie žiadostí do 23. 12. 2014.

Kontaktná adresa:
Mestský úrad Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1
967 01 Kremnica
E-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk

Print Friendly, PDF & Email