Keď obe pracoviská škôlky prepojíme, bude to perfektný komplex predprimárneho vzdelávania

Keď obe pracoviská škôlky prepojíme, bude to perfektný komplex predprimárneho vzdelávania

Po skončení funkčného obdobia riaditeľky Jany Daubnerovej nastúpila v decembri minulého roka do funkcie riaditeľky kremnickej materskej školy Monika Golhová. Pre Kremnické noviny porozprávala o svojich plánoch a predstavách o budúcom rozvoji materskej školy.

Od 1. marca do 31. marca prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016

Prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o funkciu riaditeľky?

Mám 23 rokov praxe ako učiteľka v materskej škole, doštudovala som II. stupeň vysokoškolského štúdia odbor Predškolská pedagogika na UMB v Banskej Bystrici a chcela som vyskúšať aj niečo iné. Išla som do toho s velikánskym otáznikom. Aj som sa bála, aj som sa tešila. Prvé dni boli veľmi ťažké, ale postupom času sa dostávame do správneho režimu. S dievčatami sme si povedali čo od seba budeme očakávať a myslím si, že sme na dobrej ceste ku kvalitnej spolupráci. Tým, že som odišla z pracoviska na Langsfeldovej ulici, prišla som do úplne nových podmienok, iného kolektívu, tak sa navzájom spoznávame a zisťujeme, čo od seba budeme chcieť. Verím, že to bude fungovať.

Aké ciele ste si vytýčili?

Prvým cieľom je skutočné zlúčenie celkového fungovania obidvoch pracovísk. Pracovisko na Dolnej ulici a  na Langsfeldovej ulici sú formálne zlúčené už niekoľko rokov, ale v skutočnosti boli dosť separované. Chcem, aby to fungovalo ako v jednej škole, to znamená, že bude fungovať zastupovanie učiteliek na oboch pracoviskách, spoločné metodické združenia, výmena skúseností, organizovanie spoločných akcií. Užšie prepojenie oboch pracovísk vzájomným „odkukávaním“  dobrých vecí a nápadov. Keď obe pracoviská prepojíme, bude to perfektný komplex predprimárneho vzdelávania.

Stáva sa, že nemôžete prijať dieťa kvôli obmedzenej kapacite škôlky?

Z vlaňajšej štatistiky vyšla nula nevybavených žiadostí pri  zápise do materskej školy. V skutočnosti to však nula nebola. Keď obidve pracoviská naplnili kapacitu, ďalšie žiadosti sme nevydávali, keďže bolo jasné, že dieťa už prijať nemôžeme. To sa nám teraz vypomstilo pri uchádzaní sa o dotáciu z ministerstva školstva pri rozširovaní kapacity materskej školy. Chceli sme sa uchádzať o tieto dotácie pre obe pracoviská materskej školy, ale keďže máme nula nevybavených žiadostí, aj šance boli veľmi nízke. Preto tento rok počas zápisu vydáme toľko žiadostí, koľko budú rodičia požadovať a keď sa stane, že nejaké žiadosti nevybavíme, budeme ich evidovať, aby sme sa v budúcnosti mohli o dotáciu z ministerstva na rozšírenie kapacity uchádzať.

Ak by ste boli úspešní a dotácie získali, máte priestory v ktorých by mohli nové triedy vzniknúť?

Vhodné priestory máme na oboch pracoviskách. Na ulici Dolnej je to telocvičňa a priestor na tanečnú. Triedy sú však také velikánske, že tanečnú aj cvičenie môžeme úplne v pohode robiť v triedach, nepotrebujeme na to špeciálne priestory a súčasnú telocvičňu by sme prerobili na triedu. Dobudovali by sa tam sociálne zariadenia, vybavila by sa trieda všetkým čo treba ku  kvalitnému a bezpečnému fungovaniu. Na Langsfeldovej ulici zas máme bývalý služobný byt. Je trojizbový, z jednej izby sme nedávno urobili jedálničku a ostali dve miestnosti, kde by sa dala spraviť trieda. Zvýšili by sme kapacitu a vyhoveli zvýšenému záujmu zaradiť dieťa do materskej školy už od dvoch rokov. Dvojročné deti berieme aj teraz, ale starostlivosť o dvojročné dieťa je ale dvojnásobná, takže musíme zvažovať, či budeme stíhať aby boli spokojní rodičia aj my.

Koľko nových miest by takto mohlo vzniknúť?

V súčasnosti máme zapísaných 159 detí, keby sa cez dotácie podarilo rozšíriť kapacitu o jednu triedu navyše na oboch pracoviskách, v závislosti od veku detí by sme mohli navýšiť kapacitu o 15 – 20 detí.

Je veľa prípadov, kedy rodičia blokujú miesto v škôlke iným, lebo prijaté dieťa do škôlky nenosia?

Nie je tých prípadov až tak veľa, ale vyskytnú sa. Ak je to zo zdravotných dôvodov, rodič požiada o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy, aby boli oslobodení od poplatkov. To je ten lepší prípad. Horšie je, keď dieťaťu nič nie je, ale rodičia ho nenosia, raz je zo starou mamou, raz sa im nechcelo vstávať, inokedy je to iný problém. Vtedy je to ozaj blokovanie miesta. Keď je to dlhodobé tak to riešime ako predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania a prijmeme nové dieťa, ktoré o materskú školu záujem má.

Ako majú rodičia pripraviť dieťa pred nástupom do materskej školy?

Keď rodič chce zaradiť dieťa do materskej školy od dvoch rokov, bolo by dobré, aby dieťa už bolo naučené samostatne používať keď už nie WC, tak aspoň nočník. Dieťa sa musí na nočník pýtať, aby sme odstránili plienky. Pri stravovaní deťom pomáhame, takže nie je nutné, aby dieťa dokázalo zjesť celý obed samé. Učiteľky sú nápomocné, ale tie základy pri stravovaní a pri sebaobsluhe by deti mali mať vybudované, aby sa mohli pomaličky zadaptovať a zaradiť sa do kolektívu. Deti by mali mať tieto návyky, aby sme mali na čo nadviazať. V kolektíve sa dieťa učí rýchlejšie ako doma.

Môžu rodičia s deťmi chodiť do škôlky ešte pred tým, než sú do škôlky prijaté?

Áno, je taká možnosť. Rodičia aj deti majú dvere otvorené, môžu prísť. Často sa k nám mamičky s deťmi pripoja keď sme vonku, deti sa najlepšie zoznámia na dvore, na pieskovisku, ale aj keď prídu do materskej školy, aby sa trošku zorientovali v priestoroch, aby zistili ako to chodí medzi deťmi. Po dohode s učiteľkou v triede môže rodič s dieťaťom navštíviť materskú školu.

Stane sa, že si dieťa na škôlku nezvykne?

Sú také prípady. Stane sa, že aj počas celého školského roka dieťa nie je stotožnené s pobytom v materskej škole. Je to výnimočné, ale stáva sa to. Vtedy tieto deti vyžadujú veľmi silný a citlivý individuálny prístup. Je dôležité, aby sa učiteľka dohodla s rodičom, aby dieťaťu hovorili rovnaké veci. Lebo niekedy sa stane, že rodič povie dieťaťu: Neposlúchaš ma, pôjdeš do škôlky! A to je najhoršie čo môže rodič spraviť, že pohrozí dieťaťu škôlkou. Potom si dieťa myslí, že do materskej školy chodí preto, že neposlúchalo, za trest. A to nie je dobrý dôvod. Pre dieťa by mala byť materská škola miestom radosti, hier, smiechu a sebarealizácie.

Koľko detí ste pripravení prijať na budúci školský rok?

Z materskej školy na Dolnej ulici odchádza do základnej školy 28 detí a z Langsfeldovej 22 detí. Môže sa ešte vyskytnúť odklad povinnej školskej dochádzky, to sa postupne vykryštalizuje, ale približne 45 – 50 detí by sme mohli prijať.

Je posledný ročník materskej školy povinný?

Dochádzka do materskej školy povinná nie je, ani posledný ročník, ale veľmi silno odporúčame, aby dieťa rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky materskú školu navštevovalo. Inak môže mať problémy v škole, ťažšie si zvyká na kolektív, na to, že je odlúčené od mamy, na to, že má povinnosti. Posledný ročník materskej školy je zadarmo, takže je to pre rodiča výhodné. Takéto deti sú navyše prijímané prednostne. Každý rodič by to mal zvážiť.

Silver Jurtinus

Print Friendly, PDF & Email