Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia školstva, kultúry a športu

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia školstva, kultúry a športu

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia školstva, kultúry a športu

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:

Názov pracovného miesta: referent, oddelenie školstva, kultúry a športu

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie (s maturitou)

Iné kritériá a požiadavky:
– prehľad v legislatíve školstva
– organizačné schopnosti
– komunikatívnosť
– vodičský preukaz sk. B
– práca s počítačom vrátane grafických programov
– práca s audiovizuálnou technikou vítaná
– aktívna znalosť cudzích jazykov vítaná

Charakteristika pracovného miesta:
– administratívne práce
– organizácia kultúrnych a športových podujatí
– príprava Kremnických novín

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
4. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
5. Čestné prehlásenie, že uchádzač je držiteľom vodičského preukazu sk. B

Termín nástupu: 1. mája 2015

Žiadosti o prijatie do zamestnania vrátane požadovaných dokladov, e-mailu a telefónneho čísla doručiť na kontaktnú adresu do 10. 04. 2015.

Kontaktná adresa: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

Kontakt pre poskytnutie informácií: Mgr. Hana Zlatošová, vedúca OŠKŠ, e-mail: hana.zlatosova@kremnica.sk

Ing. Mgr. Alexander Fetrenčík, primátor mesta

Zdieľať tento príspevok.