Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Termín: 31. 8. 2015
Dotačná komisia zasadala dňa 7. 9. 2015
Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Eva Hrončová
Ospravedlnení: Ing. Viera Vaská

Oblasť kultúra: 1.607 €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 1.021,60 €

C/Fond kultúry 10% = – 652,30 €

číslozmluvy Organizácia Celkové náklady Žiadaná dotácia Schválená Suma Cieľ projektu      
30/2015 Dychová hudba Minciar 91,43 68,56 69 Pokrytie nákladov na energie v Bellovom dome

Žiadosť OZ Múzeum gýča nespĺňala náležitosti VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta.

 

OBLASŤ Telesná kultúra: 0

číslozmluvy Organizácia Celkové náklady Žiadaná dotácia Schválená Suma Cieľ projektu      
31/2015 TJ Kremnica – kolkársky oddiel 460 270 100 Reprezentácia mesta – jesenná časť kolkárskeho oddielu – muži

 

Mgr. Alexander Sekaj,  predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.