Žiadna zo zložiek triedeného odpadu sa nesmie objaviť v zmesovom komunálnom odpade

Žiadna zo zložiek triedeného odpadu sa nesmie objaviť v zmesovom komunálnom odpade

Od 1. januára 2016 platí nový zákon o odpadoch, ktorý má zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov, ale aj priblížiť Slovensko k štandardom Európskej únie. Slovensko sa zaviazalo odpad viac separovať a recyklovať. O zmenách, ktoré nový zákon do oblasti odpadového hospodárstva zavádza, sme sa rozprávali s vedúcim oddelenia technických služieb Petrom Groschom.

Ako sa nový zákon o odpadoch prejaví v Kremnici ?

Výrazne. Nový zákon zásadne mení situáciu ohľadom odpadov. O vytriedený odpad sa postarajú novovytvorené Organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce budú po uzavretí dohody s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmesového komunálneho odpadu. Všetky náklady na separáciu bude preplácať Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto podpíše zmluvu. Podľa predbežnej dohody s takouto organizáciou by mesto mohlo získať okolo 42 tisíc € ročne.

Čo nový zákon znamená pre oddelenie technických služieb?

Nás čaká kompletná vnútorná reorganizácia. Musíme oddeliť separáciu od zmesového odpadu. Doteraz to bolo tak, že jedna partia pracovníkov robila aj zmesový, aj separovaný zber. Teraz to bude musieť byť oddelené, aby sme to vedeli rozčleniť a urobiť štatistiku. Tak vzniknú dva tímy, každý so svojim rozpočtom, pretože oba tými budú financované z iných zdrojov. Separáciu bude preplácať Organizácia zodpovednosti výrobcov, zmesový odpad bude platiť mesto – teda obyvatelia. Teraz budeme môcť presne vyrátať náklady, koľko mesto v skutočnosti stojí odvoz a skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Od toho sa bude môcť odvíjať aj nový výpočet poplatku za odpad. Jednoducho, náklady na odvoz a uloženie zmesového odpadu sa vydelia počtom obyvateľov. Táto suma bude potom platná už pre rok 2017.

Čo konkrétne to znamená pre občanov?

Čím väčšie množstvo odpadu dokážeme vyseparovať, o to viac budeme dostávať od Organizácie zodpovednosti výrobcov a o to menej budeme platiť za zmiešaný odpad. Po novom sa totiž už nebude rozlišovať medzi komoditami, ale každá tona akéhokoľvek vyseparovanej komodity – či už je to sklo, papier, plast alebo železo – bude mať rovnakú cenu, približne 200 až 250 €. Ak nezačneme separovať dôkladne, poplatok za odvoz a uloženie zmiešaného odpadu sa bude musieť navýšiť. Menej za odvoz zmesového komunálneho odpadu ako v Kremnici sa platí už len na dedinách. Ani neviem či existuje mesto s takým nízkym poplatkom.

Podiel separácie v Kremnici medziročne stúpol o 3%. Nestačí to?

separacia grafNestačí. Keď som na technické služby nastúpil, podiel separácie bol 8%, teraz je to 16,5%, čo je zhruba slovenský priemer. Podľa nariadenia Európskej únia však budeme musieť do roku 2020 dosiahnuť podiel separácie 50%! Takže keby aj bol v Kremnici každý rok nárast separácie o 3%, ani týmto tempom by sme požadované percento nedosiahli. Preto je potrebné poriadne pridať. Musíme si uvedomiť, že ak by sme separovali tak dôsledne ako Rakúšania, za celoročný odvoz a skládkovanie zmesového odpadu by sme platili približne 10 €.

Ako to dosiahnuť?

Neostáva nám nič iné, len kontrolovať obsah nádob na zmesový komunálny odpad. Ak tam bude komodita, ktorá tam nepatrí, nádobu nevyprázdnime. Pôvodcu odpadu upozorníme najprv ústne, potom listom a keď nezačne triediť dôsledne, odpad mu odvážať prestaneme. Kontroly totiž bude robiť aj Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou podpíšeme zmluvu. Za nevyseparované komodity v zmesovom odpade budú mestu ukladať pokuty. A takéto zbytočné náklady sa vždy prenesú iba na občanov.

Nie je problém aj v systéme zberu, rozmiestnení nádob na separáciu, v stave nádob a podobne?

Samozrejme. Na to aby obyvatelia mesta separovali, musia mať vytvorené podmienky a stále sú v meste aj také ulice, kde obyvatelia nemajú do čoho separovať. Po novom bude Organizácia zodpovednosti výrobcov prispievať aj na nádoby. Zatiaľ ich kupovalo mesto. Minulý rok sme do nádob investovali spolu 17 800 €. Z recyklačného fondu sme dostali 3000 €, boli sme úspešní aj v projekte, kde sme dostali na zberné nádoby 14 000 € a pridali sme vlastných 800 €. Nakúpili sme štyridsať 120 litrových nádob, dvadsaťdva 1100 litrových nádob, šestnásť zvonov a jednu sadu veľkých polopodzemných nádob. Postupne ich začneme rozmiestňovať po meste a budeme ich pridávať stále viac. Keď sme minulý rok cez Kremnické noviny vyzvali obyvateľov, aby navrhli nové miesta kam umiestniť stojiská, dostali sme len dva návrhy. Tie zrealizujeme a ešte nám tri miesta ostanú. Aj naďalej sa budeme pokúšať zapojiť do projektov a žiadať na to financie. Chápem, že mesiac čakať na zvoz separácie nikoho nebaví. Budeme sa preto snažiť tento interval znížiť na dva týždne. S novým autom, ktoré plánujeme kvôli separácii v budúcnosti kúpiť a s pracovníkmi určenými len na separáciu to je reálne.

Aké ďalšie plány ste si stanovili?

Moja vízia do budúcnosti je, že zo sídlisk zmiznú zvony a nahradia ich klasické kukačky. Kukavoz pri zvoze ide rýchlejšie. Kým auto vysype jeden zvon, kukavoz dokáže za ten čas stihnúť vysypať aj desať nádob. Všade tam, kde je veľká intenzita separácie, teda okolo panelákov, by sme chceli umiestniť klasické 1100 litrové nádoby – farebne rozlíšené. Zvony by ostali iba na miestach, kde je intenzita triedenia odpadu menšia.

Pribudnú aj nádoby na ďalšie komodity? Čo s tetrapakmi? Kam hádzať plechovky?

Nádoby budú len na papier, sklo a plasty. Je zbytočné stavať samostatné nádoby na iné komodity. Tertrapaky je treba vhadzovať do papiera a plechovice a konzervy do plastu. Dôležité je ale dbať na to, aby sa žiadna zo zložiek separovaného zberu nedostala do zmesového komunálneho odpadu.

 

Silver Jurtinus

Print Friendly, PDF & Email