Materská škola otvorí triedu pre 2-ročné deti

Materská škola otvorí triedu pre 2-ročné deti

Exif_JPEG_420

Trieda z bývalej telocvične

Podľa riaditeľky materskej školy v Kremnici Moniky Golhovej plánovali kapacitu škôlky rozšíriť už od februára vzhľadom k tomu, kedy začala zisťovať záujem rodičov o umiestnenie 2-ročných detí. Žiadostí od rodičov 2-ročných detí v materskej škole dostali 14, z toho 3 deti dovŕšia potrebný vek v priebehu roka. 11 detí bude môcť od septembra nastúpiť do novej triedy, ktorú sa v škôlke rozhodli vybudovať rekonštrukciou bývalej telocvične. „Sú to priestory, ktoré momentálne využívame len ako sklad. Tieto priestory sú schválené aj hygienou. Nachádzajú sa na prízemí, takže deti nebudú musieť chodiť po schodoch,“ vysvetľuje riaditeľka škôlky Monika Golhová.

Pri triede bude vybudované nové sociálne zariadenie pre deti či domček pre bicykle, ktorý bude umiestnený na školskom dvore.

Rekonštrukcie by podľa Moniky Golhovej mali prebiehať počas letných prázdnin. Projekt si vyžaduje dobudovanie niektorých častí, novú dlažbu a nákup vybavenia triedy.

Na elokovanom pracovisku na Langsfeldovej ulici budú tiež umiestnené 2-ročné deti, ktoré sa zmestili do kapacity tohto pracoviska.

 

Na novú triedu poslanci schválili 15 000 €

Návrh na zriadenie triedy pre 2-ročné deti  bol prerokovaný v Komisii ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva mestského zastupiteľstva a na ich odporúčanie bol zaradený do programu Mestského zastupiteľstva dňa 16. júna 2016. Napriek búrlivejšej diskusii poslanci návrh na zriadenie triedy pre 2-ročné deti v materskej škole na Dolnej ulici schválili. Poslanci sa uzniesli na navýšení rozpočtu o 15 000€.

Nová trieda si bude vyžadovať aj pracovnú posilu v počte dvoch učiteliek/učiteľov na plný pracovný úväzok.

 

Demografický vývoj

V roku 2015 sa v Kremnici narodilo 28 detí, čo je najmenej za sledované obdobie 15 rokov. Či bude tento trend pokračovať, ukáže až koniec roka 2016, no k dnešnému dňu Mestský úrad v Kremnici eviduje 17 narodených detí. V rokoch 2013 a 2014 prišlo na svet 46 detí z Kremnice. Najsilnejším rokom v sledovanom období bol rok 2009, kedy sa v meste narodilo až 56 detí.  Počet narodených detí v mikroregióne Kremnica bol v minulom roku 46, pričom v roku 2014 sa ich narodilo 66.

 

Veronika Chrienová

 

Print Friendly, PDF & Email