Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici oslávila 50 rokov

Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici oslávila 50 rokov

17. júna 2016 oslávila polstoročnicu škola, ktorá sa za obdobie svojej existencie stala významnou súčasťou mesta. Oslavy sa, ako inak, niesli v znamení výstav prác absolventov a pedagógov školy.

Diela od 27 vystavovateľov

Oslavy 50. výročia školy začali podľa riaditeľky Kataríny Luptákovej riešiť približne od začiatku školského roka. Postupne vznikol nápad poňať výročie ako veľkú stretávku absolventov školy doplnenú o verejnú vernisáž. Nasledovalo vyzvanie absolventov na podieľaní sa na výstave svojou vlastnou tvorbou.suv_50rokov

Do výstavy sa zapojilo 27 umelcov, ktorí prispeli dielami z oblasti keramiky, dizajnu či umeleckého kováčstva. Inštaláciu diel si vzali na starosť pedagógovia Školy úžitkového výtvarníctva, ktorí pripravili aj samostatnú výstavu vlastných prác. „Hlavnou ideou bolo odprezentovanie prác absolventov školy, ktorí sa zároveň mohli stretnúť pri tejto príjemnej príležitosti,“ uviedla riaditeľka Katarína Luptáková.

Celý projekt zastrešili študenti a učitelia školy. Motívy na pozvánke a pamätnom liste navrhla študentka Natália Ižáková, študenti navrhli aj odznak, ktorý slúži ako pamiatka na tento významný deň.

Stretlo sa viac ako 200 absolventov a návštevníkov

Na samotnej vernisáži sa stretlo niekoľko tried absolventov, ktoré udalosť spojili aj s vlastnou ročníkovou stretávkou. Väčšina aktuálnych aj bývalých študentov ŠÚV v Kremnici má ku škole viac ako pozitívny vzťah. „Absolventi sa k nám radi vracajú, niektorí dokonca ako učitelia nasledujúcich generácií,“ potvrdzuje Luptáková.

V septembri by malo nastúpiť 16 študentov

V školskom roku 2015/2016 mala ŠÚV rekordne málo študentov. Tento trend by sa mal v nasledujúcom období výrazne zlepšiť. Od septembra je predbežne prijatých 16 prvákov, počty sa môžu ešte mierne zvyšovať. Najviac žiakov má odbor umelecké kováčštvo a zámočníctvo, záujem je aj zlatníctvo. Nižšie čísla študentov na kremnickej škole si riaditeľka vysvetľuje počtom podobne zameraných škôl na Slovensku. „V minulosti boli v krajine takéto školy 3, v súčasnosti sa číslo pohybuje okolo 60. Také profesionálne vybavenie, aké má naša škola, však nemá žiadna iná,“ vysvetľuje riaditeľka školy.

Na jeseň bude oslavovať aj gymnázium

Medzi významných absolventov kremnického gymnázia patria napríklad spisovateľka Mária Muráňová, biskup Rudolf Baláž či herec Ladislav Chudík. Pri oslavách svojho 160. výročia by podľa slov riaditeľky Kataríny Luptákovej chceli využiť práve talenty absolventov školy, ktorí v súčasnosti pôsobia v umeleckej či zábavnej brandži.

Oslava 160. výročia založenia kremnického gymnázia by sa mala konať tento rok v jesenných mesiacoch.

História Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici (zdroj: www.suv.sk)

Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica bola založená v roku 1966. Je druhou najstaršou školou tohto typu na Slovensku (po bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva).

Vznikla na podnet Štátnej mincovne Kremnica, ktorá iniciovala založenie školy so zameraním na výchovu a vzdelávanie profesionálne zdatných a kvalifikovaných umeleckých rytcov, kováčov a zlatníkov. Vznik školy takéhoto typu podporil aj Slovenský spolok výtvarných umelcov a Vysoká škola výtvarných umení.

Ako prvé vznikli v roku 1966 odbory so vzťahom k historickej remeselnej tradícii – Umelecké kováčstvo a zámočníctvo a Plošné a plastické rytie kovov. Prvým riaditeľom sa stal pán Ľudovít Leitner. V roku 1967 bol otvorený odbor Zlatníctvo a strieborníctvo a v roku 1968 Umelecké odlievanie kovov. V priebehu ďalších rokov sa položili základy odborom Tvarovanie priemyselných výrobkov (1969), Štukatérstvo (1980) a Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov (1989). Už dlhé roky Mincovňa Kremnica spolupracuje so školou, mnohí absolventi tejto školy preto prirodzene našli svoje uplatnenie práve v nej. Celý rad absolventov školy našiel svoje pôsobiská nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Mnohí z nich pokračovali v štúdiu na vysokých školách. Mnohí absolventi školy dosiahli významné úspechy na celoslovenskej, ale i európskej úrovni.

Od dávnych čias až dodnes mesto Kremnica buduje svoju bohatú históriu. K nej nerozlučne patria aj umelecké remeslá, mincovníctvo a baníctvo. Odborníci v oblasti umeleckých remesiel mu vtlačili svoju originálnu pečať. Mesto umením a remeslami žije. Svoje nezastupiteľné miesto tu má aj Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica.

 

Niektorí významní absolventi školy:

Ivan Čobej – dizajnér, f.BRIK

Bety Majerníková – autorský šperk

Jozef Kabáň – dizajnér Volkswagen

Peter Janík – zlatník, šperkár

Štefan Novotný – rytec, medailér Mincovne Kremnica

Jana Šandalová – architektka pôsobiaca v Prahe

 

Výstava prác absolventov a pedagógov ŠÚV Kremnica potrvá do 7. júla 2016.

 

Veronika Chrienová

 

 

Zdieľať tento príspevok.