Smernica č. 4/2012 Poskytovanie stravných lístkov zamestnancom Mesta Kremnica Dodatok č. 6