Práce na podmytej ceste by mali začať v polovici októbra

Práce na podmytej ceste by mali začať v polovici októbra

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

V posledný júlový deň prívalový dážď podmyl a poškodil úsek cesty prvej triedy v smere z Kremnice na Martin, dôsledkom čoho bola 16. augusta 2016 primátorom Kremnice Alexandrom Ferenčíkom vyhlásená mimoriadna situácia. Tá by mala potrvať až do odstránenia závažných poškodení cesty. Predmetný úsek je momentálne úplne uzavretý, výnimku má len dopravná obsluha.

Do zákazu môže len dopravná obsluha
Od času uzavretia cesty vedie obchádzka v smere na Martin a späť cez obec Krahule. Do zákazu sa dostane len dopravná obsluha. „Obyvatelia Kremnických Baní a obyvatelia Kremnice, ktorí majú trvalý pobyt, nehnuteľnosť, pozemok alebo podnikateľské aktivity v uzavretej časti môžu do zákazu vjazdu s vozidlom vstúpiť,“ vysvetľuje primátor Alexander Ferenčík. Dopravnú obsluhu definuje vyhláška MV SR č. 225/2004 Z. z. Dodatková tabuľka s nápisom Len dopravná obsluha obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby, na vozidlá s  označením č. O 1 alebo č. O 3, na vozidlá taxislužby a  na vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka s nápisom Okrem dopravnej obsluhy.
Takéto obmedzenie však spôsobuje problémy najmä podnikateľom v uzavretom úseku. V kremnickej časti, kde je doprava znemožnená, si na rapídne klesajúci počet zákazníkov či návštevníkov sťažujú reštaurácia Zlatý sivoň či Banské múzeum Štôlňa Andrej. Oba subjekty zaznamenali pokles v tržbách o približne dve tretiny.

Mimoriadna situácia pravdepodobne urýchli práce na ceste
16. augusta ohľadom podmytej cesty zasadol v Kremnici krízový štáb, po ktorého rokovaní primátor mesta vyhlásil mimoriadnu situáciu. Práve tento krok by mal urýchliť rekonštrukčné práce na ceste prvej triedy, ktorá bola v zlom stave už pred povodňou. „V čase mimoriadnej situácie sa proces výrazne skracuje, keďže výber prebieha rokovacím konaním,“ vyjadril sa Alexander Ferenčík. Zároveň dodáva, že Slovenská správa ciest mala v úmysle cestu opravovať už takmer 10 rokov. Vydaniu stavebného povolenia na rekonštrukciu cesty však bránili kroky majiteľky nehnuteľnosti v predmetnom úseku.

Po opravách by mala byť cesta širšia
Kompetentné orgány začiatok prác na poškodenej ceste odhadujú na polovicu októbra 2016. V druhej polovici septembra prebehlo výberové konanie uchádzačov, ktoré by malo byť ukončené na konci septembra otváraním obálok s cenovými ponukami. „Následne by mali začať samotné práce na ceste, ktoré potrvajú do 380 dní. Pôvodná doba trvania rekonštrukcie sa teda skrátila na takmer polovicu,“ dodáva Alexander Ferenčík. Už od vzniknutej situácie však prebieha množstvo rokovaní mesta s dotknutými orgánmi. „Celý proces realizácie opravy si vyžaduje množstvo stretnutí a pracovných porád. Neustále komunikujeme s Okresným úradom v Banskej Bystrici a Žiari nad Hronom, s dopravným inšpektorátom, Slovenskou správou ciest či Regionálnou správou ciest,“ vysvetľuje priebeh rokovaní primátor.
Okrem nutných opráv by sa mal úsek po rekonštrukcii rozšíriť o jeden dopravný pruh v pravej časti vozovky. Cesta by tak mala aj za Kremnicou pokračovať v profile, ktorý je v mestskej časti cesty zavedený.

Obchádzka cez Krahule môže byť problémom v zimnej sezóne
Uzavretá cesta na úseku Kremnica – Kremnické Bane spôsobuje komplikácie obyvateľom mesta, ale aj okolitých dotknutých obcí vzhľadom k zvýšenej premávke na úseku obchádzky. Podľa Alexandra Ferenčíka však intenzita dopravy v smere na Martin cez Kremnicu počas trvajúceho obmedzenia klesla o 20 až 30 percent. „Vodiči v smere od Žiaru nad Hronom často volia alternatívnu trasu cez Donovaly. Časovo to kvôli zavedeným semaforom na križovatke v smere na Krahule vyjde približne narovnako,“ vysvetľuje Ferenčík.
Problémy s obchádzkou však pocítime najmä počas zimnej sezóny. Lyžiarske strediská Krahule a Skalka sú každoročne lákadlom pre množstvo turistov. Práve tí môžu skomplikovať premávku na tomto problematickom úseku. Podľa primátora Kremnice obchádzková trasa nie je prispôsobená na väčší nával vozidiel, čo môže viesť k zdržaniam alebo iným dopravným problémom.
Okrem obchádzky cez obec Krahule podmytá cesta zmenila organizáciu dopravy aj v centre Kremnice. Z dôvodu uzávierky a obchádzky je hlavná cesta vyznačená po obchádzkovej trase cez  Námestie SNP. Dopravná obsluha prichádzajúca z uzavretého úseku je povinná dať prednosť vozidlám prichádzajúcim od Námestia SNP. Vozidlá vchádzajúce do uzavretého úseku dávajú prednosť vozidlám v smere od obce Krahule podľa pravidla o odbočovaní vľavo z hlavnej cesty.

 

Veronika Chrienová

 

Print Friendly, PDF & Email