Návštevnosť Kremnice v letnej sezóne stúpla

Návštevnosť Kremnice v letnej sezóne stúpla

cr-foto
Atraktivita Kremnice ako turistickej destinácie sa potvrdila aj v letnej sezóne 2016. Návštevnosť expozícií NBS – Múzea mincí a medailí stúpla o približne 29%, turistickému ruchu pomohli aj podujatia Dobýjanie mesta Kremnica a Kremnický jarmok a tradične aj Kremnické gagy. Pre rodiny s deťmi pribudli podujatia na Skalke.

Zmerali sme priemerného návštevníka
V rámci analýzy rozvoja cestovného ruchu v Kremnici prebehol v auguste v Kultúrnom a informačnom centre prieskum medzi návštevníkmi mesta. Z prieskumu vyplynulo, že viac ako 50% turistov v meste tvoria ženy, pričom najviac zastúpená je veková hranica od 30 do 50 rokov.
Hoci návštevnosť v meste stúpla, až takmer 60% turistov sa v Kremnici na noc nezdrží. Motivácia návštevníkov k prenocovaniu v ubytovacích zariadeniach v Kremnici sa preto stáva jednou z priorít koncepcie rozvoja cestovného ruchu.

Priority koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Kremnici v roku 2017
Dizajn manuál je spôsob, akým môže mesto Kremnica docieliť vlastnú identitu mesta turistického ruchu, oddychu, zábavy. Preto sa vytvorenie vizuálneho imidžu mesta stáva prvou prioritou, ktorej realizácia by mala uľahčiť identifikáciu Kremnice v záplave ostatných turistických destinácií najmä zahraničným návštevníkom.
Z dotazníka Kultúrneho a informačného centra z letnej sezóny 2016 vyplýva, že takmer 60% návštevníkov sa v Kremnici neubytuje. Prioritou je udržať návštevníka na minimálne jednu noc. Spôsobom realizácie tejto priority môže byť príprava nových turistických trás či príprava ponuky balíčkov a zájazdov.
Budovanie imidžu Kremnice ako destinácie cestovného ruchu je jednou z hlavných priorít. Predstavenie dizajn manuálu, organizácia rôznorodých podujatí, udržiavanie verejného priestranstva, budovanie pozitívneho imidžu mesta prostredníctvom informačných kanálov mesta, transparentnosť, mediálna komunikácia či pripravovaný projekt o cestovnom ruchu na základných školách sú príkladom realizácie.
Skalka so svojimi bežeckými traťami je vyhľadávanou destináciou fanúšikmi tohto športu. Marketingová a mediálna podpora, predaj nálepiek, dizajn manuál Skalky, propagácia Skalky aj mimo sezóny prostredníctvom podujatí sú aktivity, na ktoré sa v budúcom roku plánujeme zamerať.

Pozitívny vzťah k mestu je základom
17. novembra 2016 si pripomenieme 688. výročie založenia nášho mesta. Pripravili sme pre všetkých Kremničanov aj pre tých, ktorí sa u nás cítia dobre, pestrý historický aj nehistorický program. Veríme, že sa nás veľa stretne v historickom sprievode či pri programe na Mestskom hrade a uctíme si aj takýmto spôsobom naše krásne mesto.
Tešíme sa na vás.

Veronika Chrienová

 

 

Print Friendly, PDF & Email