Rok nepriaznivý pre ovocinárov priniesol nadúrodu zeleniny

Rok nepriaznivý pre ovocinárov priniesol nadúrodu zeleniny

krem-jablko-foto

Aký bol tento rok pre záhradkárov? To bola najčastejšia otázka pred zahájením výstavy Kremnické jablko 2016. Odpoveďou bola účasťzáhradkárov, ktorí v dňoch 10. – 14. októbra v Mestskom kultúrnom stredisku prezentovali svoje dopestované ovocie a zeleninu.

Jarné mrazy znehodnotili alebo úplne zničili čerešne aj slivky. Jablone a hrušky, ktoré nepostihli tak výrazne mrazové dni prežili v niektorých lokalitách. Môžeme konštatovať, že pre ovocie bol rok 2016 zlý. Opakom bola úroda zeleniny. Primeraná vlaha, dostatok slniečka pestovateľom zeleniny priniesli dobrú, ba až nadpriemernú úrodu.
Kremnické jablko 2016 slávnostne otvoril primátor mesta Alexander Ferenčík za účasti čestného predsedu Republikového výboru SZZ profesora Ivana Hričovského a tajomníka RV SZZ Juraja Korčeka. Počas výstavy navštívil Kremnicu aj Ing. Július Forsthoffer PhD. – najznámejší odborník na pálenie destilátov v pestovateľských páleniciach na Slovensku. Výstavy sa zúčastnilo 52 záhradkárov, ktorí priniesli spolu 222 exponátov. Z toho bolo vystavených 17 destilátov, 6 aranžmánov, bonsaj, figovník, 6 exponátov drobného ovocia a iba 2 exponáty hrozna. Aj napriek ťažkému roku pre pestovateľov ovocia, záhradkári priniesli 107 vzoriek jabĺk. Neprevládali Rubíny a Rubinoly ako v minulých rokoch. Ako najkrajšie jablko roka 2016 bolo vyhodnotené jablko Jonagored, ktoré dopestoval Radoslav Ertl vo svojej záhradke na Rembízi. Vo väčšom počte  boli vystavené jablká odrody Jonathan a Ontário, na ktorých si môžu pochutnať najmä diabetici. Hodnotiacej  komisii sa páčili tiež jablká Jonagold Red, Florina a jablká zvonkové. Ak sme sa v roku 2015 tešili z dobrej úrody hrušiek, v tomto roku  záhradkári vystavili len 16 exponátov tohto ovocia. Najlepšie bola ohodnotená hruška Parížanka, ktorá sa urodila Eve Fronkovej v záhradkárskej osade Špitálske. V kategórii zelenina sme na výstave mohli vidieť nadpriemerný paštrnák, zemiaky, cviklu, petržlen, mrkvu. Dôkazom, že sa zelenine v tomto roku darilo, boli vystavené uhorky indické, ktoré k svojmu rastu potrebujú najmä vlhko a teplo. Divákom sa páčili tiež papriky a paradajky dopestované v kremnických záhradkách. Nechýbali ani veľké tekvice. Ozdobené tekvice Tatiany Slaninovej z Nevoľného získali v tajnom hlasovaní Cenu diváka.
V ostatných rokoch majú na výstave svoje miesto aranžmány. Veľmi vhodne a esteticky dotvárajú atmosféru priestoru. V tejto kategórii sa v tomto roku najviac prezentovali kremnické školy. A práve tu vznikol pri ich hodnotení asi najväčší spor – koho vyzdvihnúť, kto je najlepší. Táto kategória sa hodnotí vari najťažie a málokedy sa verdikt poroty stotožňuje s názormi návštevníkov. Všetky boli krásne nápadité a originálne. Porota napokon najlepšie ocenila mini záhradky Základnej školy Pavla Križku, ktoré vyhotovili samotní žiaci. Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Kremnici sa tentokrát zameral na výrobu vankúšov s ovocinárskou a zeleninárskou tematikou, ktoré potom venoval víťazom v jednotlivých kategóriách. Deti z Materskej školy na Dolnej ulici s elokovaným pracoviskom na ulici J. Langsfelda priniesli svojich pandrláčikov, figúrky a všetko to, čo sa im páči pri práci v záhrade, keď pomáhajú svojim rodičom a starým rodičom. Žiaci Základnej školy na Angyalovej ulici spolu s rodičmi vyhotovili veselé a originálne záhradné strašiaky, ktoré sa stali asi najfotografovanejšími objektmi na výstave. Aj Špeciálna základná škola internátna prichádza každý rok s niečím novým. Jej „Duch záhrad“ si získal veľké sympatie záhradkárov aj organizátorov.
Z destilátov  bolo v tomto roku vystavených až 27 vzoriek. Okrem vín a likérov to boli ochutené destiláty ako trnkovica, dulovica alebo destilát obohatený o liečivú palinu. Základná organizácia SZZ venovala svoju cenu exponátu „ Kôš s paradajkami“ dopestovanými rodinou Négerovou v lokalite pod Kalváriou. Na Kremnickom jablku bola prvýkrát udelená aj „Cena primátora mesta Kremnica“, ktorú Alexander Ferenčík venoval Danielovi Groschovi za buk – bonsai. Z množstva hlasujúcich divákov za najkrajší exponát (Cena diváka) bol po prvýkrát vylosovaný jeden návštevník, ktorý získal vecnú cenu. Týmto šťastlivcom sa stal Marko Michalka z Kremnice.
Piatkové popoludnie na výstave patrilo hodnoteniu a oceneným víťazom. Svojím programom ho prišli obohatiť žiaci ZUŠ  J. L. Bellu pod vedením riaditeľa Mareka Žufku. Hudobno – dramatický  odbor  pripravil pásmo pesničiek a básničiek. Svoje vystúpenie predviedli aj najmenšie detičky z folklórneho súboru Dukátik. Aj tento rok prišiel pozdraviť Kremnické jablko jeho dlhoročný fanúšik Béla Szelmécki z Várpaloty,  ktorý na pódiu ukázal ako sa bavia naši priatelia z maďarského regiónu.
Októbrová výstava ovocia a zeleniny v Kremnici má svoj význam a svoju tradíciu. Svedčí o tom nielen každoročne pribudajúci počet vystavovateľov a návštevníkov, ale aj priazeň členov RV SZZ, ktorí ju hodnotia veľmi vysoko. Veľkú zásluhu na tom má aj dlhoročná veľmi dobrá spolupráca mesta Kremnica so Základnou organizáciou SZZ. Nemalý podiel na jej úspešnom priebehu majú členovia záhradkári, ktorí obetavo počas celého týždňa zabezpečujú chod výstavy – službu v sále a pri občerstvení. Návštevníci – najmä deti miestnych škôl predstavujú nápor, ktorý veľmi poteší no zároveň vyžaduje aj neustálu pozornosť. Veď v tomto roku sa len počas 1 a pol hodiny minulo takmer 25 l jablčného muštu. Organizátori – mesto Kremnica a ZO SZZ ďakujú všetkým účastníkom, vystavovateľom, návštevníkom aj sympatizantom. Obzvlášť ďakujú sponzorom: DDaDSS v Kremnici, Martinovi Varhaňovskému – Kremnický Ringbürger, Róbertovi Rothovi –záhradníctvo ALPINUM Horná Ves, oddeleniu mestskej zelene pri MsÚ v Kremnici, Kataríne Valentovej, Erike Neuschlovej a Libuši Daubnerovej za poskytnutú kvetinovú výzdobu.
Ing. Jozef Lichtner a Svetlana Šverhová

VYHODNOTENIE KREMNICKÉHO JABLKA 2016
Kategória drobné ovocie:
5.  Viera Mišíková – orechy vlašské
4.    Ján Brosch – maliny a černice
3.    Mária Ťahúnová – jahody
2.    Milan Benča – hrozno modré
1.    Ladislav Beňo – slivky
Kategória zelenina:
5.    Radoslav Ertl – kel neskorý
4.    Valéria Lichtnerová – cvikla červená
3.    Alžbeta Miková– uhorka indická
2.     Erika Neuschlová – zemiaky Agria
1.     Mária Ťahúnová  – paštrnák
Kategória hruška:
5. Eva Danková – dula hrušková
4. František Friebert – hruška Erika
3.   Ladislav Beňo – hruška Konferencia
2.    Ján Hudec – hruška Lucasova
1. Eva Fronková – hruška Parížanka
Kategória aranžmány:
5.    Špeciálna základná škola internátna v Kremnici
4.   Základná škola na Angyalovej ulici v Kremnici
3.    Materská škola na Dolnej ulici s elokovaným pracoviskom na Ulici J. Langsfelda
2.    Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Kremnici
1.    Základná škola Pavla Križku v Kremnici
Kategória destiláty, likéry, vína:
5.  Helmut Gretsch – víno z čiernych ríbezlí
4.    Viliam Kotlárik – dulovica
3. Ing. Jozef Lichtner – liečivá palina
2. Viliam Kotlárik – slivovica
1.    Ondrej Kňažko – trnkovica
Kategória jablko:
5.    Mária Kolenčíková – jablko zvonkové
4. Milan Farko – jablko Florina
3. Ján Hudec – jablko Jonagold Red
2. Ján Necpal – jablko Rubín
1. Radoslav Ertl – jablko Jonagored

krem-jablko-foto2

Print Friendly, PDF & Email