Vznikajúce protipovodňové opatrenia poslúžia aj ako turistická atrakcia

Vznikajúce protipovodňové opatrenia poslúžia aj ako turistická atrakcia

Kremnica výstavba a obnova kaskád na Krahulskej skratke na Pílou,

Kremnica výstavba a obnova kaskád na Krahulskej skratke nad Pílou

Už v tridsiatych rokoch 20. storočia vznikla v Kremnici iniciatíva o vybudovanie protipovodňového opatrenia, ktoré by regulovalo vodné toky v meste. Až takmer o 80 rokov neskôr sa Mestské lesy Kremnica pustili do realizácie projektu, ktorý má vzniknúť v krahulskej doline na mieste pôvodnej vozovej cesty na Krahule.

Pôvodná myšlienka pochádza z roku 1938
„V najbližšej dobe zahájime reguláciu kremnických bystrín/potokov počnúc vyše píly v Bystrickej doline a na druhej strane mesta pri troch domkoch a v Novej doline cez mesto až po štvrtú šachtu. Táto práca bude trvať asi 4 roky…V budúcnosti nám neublížia povodne,“ píše sa v dokumentáciách mesta Kremnica z roku 1938. V tom čase už mesto počítalo s finančnou pôžičkou z ministerstva, projekt však nebol dokončený napriek impulzu, ktorým bola veľká povodeň v roku 1935. V roku 2014 však históriu začali oprašovať Mestské lesy Kremnica a dali sa na rekonštrukciu projektu, ktorý by mal slúžiť ako protipovodňové opatrenie a zároveň turistická destinácia. Oprava troch prehrádzok na 300 metrovom úseku v krahulskej doline sa už začala, projekt by mal byť podľa slov riaditeľa Mestských lesov Karola Mutňanského dokončený do roku 2018, no do úvahy prichádza aj termín na jeseň 2017. „Vzhľad areálu bude inšpirovaný architektúrou 30. rokov, chceli sme zachovať pôvodnú estetickú stránku,“ dopĺňa Mutňanský.

Práce sa začali v roku 2014
Projekt sa Mestské lesy rozhodli zrealizovať už v roku 2014. „Vtedy sme začali vybavovať stavebné povolenia, verejné obstarávanie a pripravovať projekt, ktorým sme zažiadali o finančnú podporu Ministerstvo pôdohospodárstva,“ vysvetľuje začiatok procesu Mutňanský. Okrem toho bolo potrebné dohodnúť spoluprácu s Lesmi Slovenskej republiky, ktorým patrí lesná cesta a vodné toky na danom úseku. „V septembri 2015 sme získali právoplatné stavebné povolenie a bolo ukončené verejné obstarávanie,“ hovorí Karol Mutňanský. Projekt protipovodňových opatrení v krahulskej doline si financujú Mestské lesy Kremnica, ktoré to bude stáť 230 tisíc eur. Na rozhodnutie o finančnom príspevku Ministerstva pôdohospodárstva podľa slov Mutňanského stále čakajú.

Areál by mal byť funkčný, ale aj príťažlivý pre cestovný ruch
Projektantom areálu je Gaston Ivanov z Banskej Bystrice, ktorý pristúpil k riešeniu vyhovujúcemu kritériám funkcie aj estetiky. „Okrem plne funkčných protipovodňových opatrení bude mať úsek charakter technickej pamiatky. Veríme, že sa z areálu stane turisticky atraktívna destinácia, kde návštevníci nájdu príjemné miesto na rekreáciu a šport,“ vyjadril sa Mutňanský. Zároveň dodal, že na úseku sa budú nachádzať vodné plochy, lavičky, turistický chodník či informačné tabule. Miesto s prehrádzkami by tak malo plniť účel zabraňovania povodniam, akú Kremnica zažila napríklad v júli tohto roku, no mohlo by byť aj príťažlivým lákadlom pre turistov.

Veronika Chrienová

 

Print Friendly, PDF & Email