1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017

1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017