Mesto chystá zmenu vo vyhradených parkoviskách

Mesto chystá zmenu vo vyhradených parkoviskách

Parkovacie miesta na vyhradených parkoviskách sú pre občanov, ktorí žijú na sídliskách, pohodlným riešením každodenného parkovania. Mesto práve na týchto miestach chystá nový systém označovania.

V Kremnici je okolo 120 vyhradených parkovacích miest
Systém vyhradených parkovísk v Kremnici funguje už niekoľko rokov, no podľa vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mariána Sikoraia už dlhší čas potrebuje inovovať. „Tým, že si občania nenahlasovali zmenu evidenčného čísla vozidla, ktoré je na označení parkovacieho miesta uvedené, postupne vznikol chaos,“ uviedol Sikorai. Aj z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo investovať do jednotného označenia parkovacích miest.
V týchto dňoch si občania, ktorým bolo povolené vyhradené parkovanie preberajú na mestskej polícii daňové výmery a nové parkovacie karty a súčasne si aktualizujú údaje – na mapke sa presne vyznačuje stojisko, ktoré konkrétny občan využíva a upresňuje sa súčasne platné evidenčné číslo vozidla.
Podľa Mariána Sikoraia je momentálne v Kremnici okolo 120 vyhradených miest na parkovanie. Súčasný spôsob dopravného značenia s uvedením evidenčného čísla vozidla sa ukázal ako neefektívny, lebo vyžaduje pri obmene vozidiel neustálu aktualizáciu. Preto sa uvažuje, že jednotlivé parkoviská a stojiská sa označia na vozovke písmenom a číslom, napr. A1 a s týmto kódom bude vydaná aj parkovacia karta, teda ak občan vymení auto a evidenčné číslo, nebude sa musieť meniť dopravné značenie a parkovacia karta.  Oddelenie technických služieb postupne na jednotlivých parkoviskách obnoví vodorovné a zvislé dopravné značenie. Podľa Sikoraia sa tak systém označovania vyhradených miest zjednotí a sprehľadní.

Jedna domácnosť môže žiadať len o jedno miesto
Podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 8 z roku 2013 môže mesto na jednom parkovisku vyhradiť maximálne 50% miest. „Momentálne je parkovacích miest na niektorých parkoviskách vyhradených viac ako povolená polovica,“ uvádza Marián Sikorai. Ten zároveň dodáva, že časom by sa k 50% naplnenosti mesto malo dopracovať, keďže uvoľnené parkovacie miesta sa už ďalej nevyhradzujú a ostávajú ako voľne prístupné. Najväčší záujem o vyhradené parkovanie je pritom na uliciach Dolná a Jula Horvátha. Mesto hľadá technické aj finančné možnosti rozšírenia parkovacích kapacít, ktorých je stále nedostatok.
Nové vyhradené parkovacie miesto podľa uvedeného všeobecne záväzného nariadenia je viazané na trvalý pobyt občana, ktorý na jednu domácnosť môže mať len jedno vyhradené miesto. Nájomník v byte, v ktorom trvalý pobyt nahlásený nemá, teda žiadať o miesto nemôže. Podmienkou je tiež nemať v blízkosti trvalého pobytu garáž. Tie vyhradené parkoviská, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky a boli povolené pred účinnosťou VZN však ostávajú v platnosti.

Veronika Chrienová

 

Print Friendly, PDF & Email