Územný plán zóny Veterník sa pripravuje na schvaľovanie

Územný plán zóny Veterník sa pripravuje na schvaľovanie

Územný plán Zóny Veterník by poslanci mestského zastupiteľstva mali schvaľovať v apríli. Dovtedy bude prebiehať zapracovanie pripomienok orgánov štátnej správy.

S prácami by sa mohlo začať do troch rokov
Podľa vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mariána Sikoraia by sa po schválení územného plánu Zóny Veterník malo začať s prácami na projektovej dokumentácii. Po tomto kroku by sa v ďalších rokoch mohli začať samotné práce na komunikáciách a infraštruktúre obytnej zóny. Tie by mesto mali stáť niekoľko sto tisíc eur.
Momentálne okrem pripomienok orgánov štátnej správy mesto rieši nesúhlasné stanoviská vlastníkov pozemkov, ktoré sú  súčasťou územného plánu zóny Veterník. „Viacero vlastníkov pozemkov v predmetnej zóne podalo nesúhlasné stanovisko s výstavbou,“ uviedol Marián Sikorai s tým, že mesto sa so stanoviskami nestotožňuje. „Medzi vlastníkmi pozemkov došlo k nedorozumeniu. Už súčasne platný Územný plán mesta Kremnica, ktorý bol schválený v roku 2012 vymedzil rozsah zástavby v tejto lokalite, aj v predmetných záhradách. Územný plán zóny len podrobnejšie upravuje to, čo je už v základnom Územnom pláne schválené. Mesto ich pozemky nemá záujem a nemôže nijakým spôsobom vyvlastniť.  Súhlasom k odpredaju záhrad, by naopak vlastníci navýšili hodnotu svojho majetku,“ vysvetľuje situáciu Sikorai. Nesúhlas predmetných vlastníkov práce na Zóne Veterník neovplyvní. Mesto zatiaľ bude stavať na svojich pozemkoch pričom sa uvidí, či vlastníci dotknutých pozemkov časom názor zmenia.

So záujmom o pozemky mesto počíta
Podľa Mariána Sikoraia je o nové stavebné pozemky neustály záujem aj v našom regióne. Pre chýbajúce stavebné pozemky v Kremnici sa však záujemcovia obracajú skôr na okolité obce, v ktorých sú pozemky stále na predaj. „Vznikom stavebných pozemkov v meste by sa mohla zlepšiť aj demografická situácia Kremnice,“ vyjadril sa Sikorai. Kremnica už dlhodobo zaznamenáva pokles obyvateľov. K 31. decembru 2016 žilo v meste 5 050 občanov s trvalým pobytom, pričom rok predtým bolo Kremničanov o 66 viac. Podľa primátora Kremnice Alexandra Ferenčíka bude mesto predbežný záujem o pozemky v Zóne Veterník zisťovať bezprostredne po schválení územného plánu Mestským zastupiteľstvom.

Veronika Chrienová

Územný plán zóny veternik

 

Print Friendly, PDF & Email