Upozornenie chovateľov oviec a kôz – Regionálna veterinárna správa