Kulturistický oddiel TJ Kremnica má už 30 rokov

Pre mesto Kremnica sa pred tridsiatimi rokmi začala písať história nového, pre veľa ľudí dovtedy neznámeho športu pod názvom kulturistika.

V jesenných mesiacoch v roku 1986 ma oslovili v tej dobe dvaja mladí muži a to Radoslav Vojtko a Róbert Baláž, aby som im spravil tréning a ukázal správnu techniku, ako sa má cvičiť a dýchať. V nasledujúcom období nadšencov pre tento šport stále pribúdalo a postupne sme dospeli k názoru, že k ďalšiemu súťažnému napredovaniu je potrebné založiť v meste kulturistický oddiel. Pre cvičenie bolo dôležité získať vhodné a dostatočne veľké priestory. Prvým základným krokom pre vznik oddielu bolo podať písomnú žiadosť o prijatie do organizácie TJ Kremnica. Následne na výročnej konferencii dňa 9. marca 1987 nás jednohlasne prijali všetky oddiely za právoplatného člena TJ Kremnica. Tento dátum považujem za vznik kulturistického oddielu v Kremnici.

Našou prvou veľkou akciou bolo usporiadanie otvorených majstrovstiev okresu Žiar nad Hronom, na ktorej sa dňa 27. februára 1988 zúčastnili pretekári z vtedajších troch okresov. No na priestory pre cvičenie sme museli čakať až do septembra v roku 1988. Za pomoci dlhoročného funkcionára TJ pána Jozefa Slašťana sa nám podarilo zabezpečiť si miestnosť na ľahkoatletickom ihrisku, ktorú máme až do dnešného dňa. Keď sme chceli cvičiť a pripravovať sa na súťaže, museli sme začať s výrobou činiek a kulturistického náradia. Pri tejto činnosti musím vyzdvihnúť hlavne prácu Jozefa Vencela, ale aj všetkých zakladajúcich a zanietených členov oddielu. Cvičebné náradie bolo v tom čase pomerne drahé a nekvalitné. V samotných začiatkoch sme sa stretli prevažne len s nezáujmom pre náš nový šport. Naše presvedčenie pre správnu vec bolo práve preto oveľa väčšie. Dňa 10. apríla 1990 sme boli zaregistrovaný na vtedajšom zväze ČSZTV pre športovú kulturistiku a mohli sme pretekať na súťažiach v rámci Slovenska, ale aj na ME a sveta. Postupne tu vznikal oddiel, s ktorým museli všetci počítať, a ktorý mal a aj bude mať v nasledujúcich rokoch reprezentačné ambície.

Za tridsať rokov pôsobenia nášho oddielu sme veľmi úspešne obstáli na kultúrnospoločenských akciách a hlavne na súťažných pódiách. O vynikajúcich výsledkoch našich pretekárov, ktorých som všetkých trénoval, budem písať až v niektorom z nasledujúcich článkov. Touto cestou sa chcem poďakovať našim pretekárom za reprezentáciu nášho oddielu a mesta Kremnica. Zároveň firme ELBA a.s. a Mestskému úradu Kremnica za finančnú podporu pre kulturistický oddiel TJ Kremnica.

Autor: Ján Ďurian

Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár