Kulturistický oddiel TJ Kremnica má už 30 rokov

Kulturistický oddiel TJ Kremnica má už 30 rokov

Pre mesto Kremnica sa pred tridsiatimi rokmi začala písať história nového, pre veľa ľudí dovtedy neznámeho športu pod názvom kulturistika.

V jesenných mesiacoch v roku 1986 ma oslovili v tej dobe dvaja mladí muži a to Radoslav Vojtko a Róbert Baláž, aby som im spravil tréning a ukázal správnu techniku, ako sa má cvičiť a dýchať. V nasledujúcom období nadšencov pre tento šport stále pribúdalo a postupne sme dospeli k názoru, že k ďalšiemu súťažnému napredovaniu je potrebné založiť v meste kulturistický oddiel. Pre cvičenie bolo dôležité získať vhodné a dostatočne veľké priestory. Prvým základným krokom pre vznik oddielu bolo podať písomnú žiadosť o prijatie do organizácie TJ Kremnica. Následne na výročnej konferencii dňa 9. marca 1987 nás jednohlasne prijali všetky oddiely za právoplatného člena TJ Kremnica. Tento dátum považujem za vznik kulturistického oddielu v Kremnici.

Našou prvou veľkou akciou bolo usporiadanie otvorených majstrovstiev okresu Žiar nad Hronom, na ktorej sa dňa 27. februára 1988 zúčastnili pretekári z vtedajších troch okresov. No na priestory pre cvičenie sme museli čakať až do septembra v roku 1988. Za pomoci dlhoročného funkcionára TJ pána Jozefa Slašťana sa nám podarilo zabezpečiť si miestnosť na ľahkoatletickom ihrisku, ktorú máme až do dnešného dňa. Keď sme chceli cvičiť a pripravovať sa na súťaže, museli sme začať s výrobou činiek a kulturistického náradia. Pri tejto činnosti musím vyzdvihnúť hlavne prácu Jozefa Vencela, ale aj všetkých zakladajúcich a zanietených členov oddielu. Cvičebné náradie bolo v tom čase pomerne drahé a nekvalitné. V samotných začiatkoch sme sa stretli prevažne len s nezáujmom pre náš nový šport. Naše presvedčenie pre správnu vec bolo práve preto oveľa väčšie. Dňa 10. apríla 1990 sme boli zaregistrovaný na vtedajšom zväze ČSZTV pre športovú kulturistiku a mohli sme pretekať na súťažiach v rámci Slovenska, ale aj na ME a sveta. Postupne tu vznikal oddiel, s ktorým museli všetci počítať, a ktorý mal a aj bude mať v nasledujúcich rokoch reprezentačné ambície.

Za tridsať rokov pôsobenia nášho oddielu sme veľmi úspešne obstáli na kultúrnospoločenských akciách a hlavne na súťažných pódiách. O vynikajúcich výsledkoch našich pretekárov, ktorých som všetkých trénoval, budem písať až v niektorom z nasledujúcich článkov. Touto cestou sa chcem poďakovať našim pretekárom za reprezentáciu nášho oddielu a mesta Kremnica. Zároveň firme ELBA a.s. a Mestskému úradu Kremnica za finančnú podporu pre kulturistický oddiel TJ Kremnica.

Autor: Ján Ďurian

Print Friendly, PDF & Email