HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV PRE OBJEMNÝ KOMUNÁLNY ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

HARMONOGRAM  ROZMIESTNENIA  VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV PRE OBJEMNÝ KOMUNÁLNY ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Od  03. 04. 2017 – 05. 04. 2017
Ul. ČSA –  bytovka pri závode Elba
Ul. ĆSA –  pri Psychiatrickej nemocnici
Ul. ĆSA –  vjazd do školy pre sluchovo postihnutú mládež

Od  05. 04. 2017 – 07. 04. 2017
Ul. ĆSA –  pri „Fínskych domoch“
Ul. ĆSA –  pri odbočke na ul. S. Chalupku
Ul. ĆSA –  v zákrute pod školou

Od  07. 04. 2017  –  10. 04. 2017
Ul. S. Chalupku   –  pri garážach  /p. Lauko /
Ul. S. Chalupku   –  pod staničným chodníkom  / p. Sabo /
Zechenterova ul.  –  v strede nad Zachenterovou záhradou

Od  10. 04. 2017  –  12. 04. 2017
Zlatá ulica         –  pri p. Murgašovi
Zámocké nám.  –  pri vstupe do zámku
Ul. J. Kollára    –  pri dome J. Kollára

Od  12. 04. 2017  –  13. 04. 2017 –  do 13,00 hod.
Bystrická ul.      –  pri p. Bílešovi
Bystrická ul.      –  pri internáte ŠUV
Angyalova ul.    –  pri „Furmanke“

Od  19. 04. 2017  –  21. 04. 2017
Angyalova ul.       –  pod domom p. Bachara
Ul. P. Križku        –  pri II. ZŠ
Štefánikovo nám. –  pod fontánou

Od  21. 04. 2017  –  24. 04. 2017
Nová dolina     –  križovatka pri garážach
Nová dolina     –  horná časť pri kríži
Ul. Ľ. Štúra      –  pri dome p. Hraška

Od  24. 04. 2017  –  26. 04. 2017
Veternícka ul.   –  parkovisko pred hotelom
Veterník           –  pri kaplnke
Veternícka ul.   –  nad „H“ Veterník

Od  26. 04. 2017  –  28. 04. 2017
Kutnohorská ulica  –  pri škole pre sluchovo postihnutú mládež
Ul. J. Horvátha a Ul. Rumunskej armády  –  pod KBS
Ul. J. Horvátha  –  pri bývalej pekárni
2.

Od  03. 05. 2017  –  05. 05. 2017
Ul. J. Horvátha  –  pri  bývalom pohostinstve Oliva
Ul. J. Horvátha  –  pri kotolni za bytovkou
Ul. J. Horvátha  –  voľná plocha pri ĽAI

Od  10. 05. 2017  –  12. 05. 2017
Dolná ulica a Matunákova ul.  –  pri poliklinike / Ul. Matunákova /
Dolná ulica  –  „stredný Londýn“
Dolná ulica  –  za bytovkou č. 54

Od  12. 05. 2017  –  15. 05. 2017
Banská cesta    –  pri bývalej SSE
Banská cesta    –  pri p. Négerovi
Banská cesta    –  „Kórea“

Kontajnery budú rozmiestnené v prvý určený deň od 07,00 hod. do 14,00 hod.

Kontajnery sú určené len pre obyvateľov mesta Kremnica pre zber objemných komunálnych odpadov z domácností. Do kontajnerov je zakázané vhadzovať : trávu, konáre a nebezpečné odpady (opotrebované pneumatiky, autobatérie, odpadové farby, laky a štetce, obaly znečistené rôznymi škodlivinami, zaolejované handry, jedlé oleje a tuky, staré televízory a iné elektronické zariadenia ).

 

Print Friendly

Pridaj komentár