Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica

Vážení spoluobčania,

mesto Kremnica otvára činnosť k tvorbe záväzného dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o aktívnu spoluprácu pri tvorbe dokumentu v sociálnej oblasti. Nielenže sa zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v meste Kremnica.

DOTAZNÍK

Po vyplnení dotazníka kliknite   –  ODOSLAŤ
Ďakujeme za spoluprácu

Print Friendly, PDF & Email