Videozáznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 13.4.2017