Ľuďom na ich okolí záleží

Ľuďom na ich okolí záleží

Zakvitnuté okná, lódžie, balkóny, upravené vchody domov, besiedky či predzáhradky… Niekto to robí len pre svoju radosť a iba nevdojak aj pre potešenie ostatných a niekto s úmyslom skrášliť a zveľadiť  plochu, ktorá možno ani nikomu nepatrí. V dnešnej rýchlej dobe, keď nám tak málo času zostáva na vlastné aktivity, je priam príkladné a vzácne, ak urobí niekto niečo navyše. Možno pre seba, no zároveň pre ostatných, len tak pre svoje potešenie, pre dobrý pocit. Za takéto úsilie a námahu sa okrem rozkvitnutej krásy, odmena dostaví aj v podobe obdivu okoloidúcich. Niekto sa dlhšie pristaví, poobdivuje, uznanlivo pochváli. Snáď každý z nás sa rád pokochá  a obdivuje nekonečné premeny prírody po celý rok.
Toto všetko si všímala komisia pre hodnotenie zelene v meste aj v uplynulom roku. Najaktívnejší  a najkreatívnejší občania sa stretli 6. apríla v radnej sieni Mestského domu, aby si z rúk primátora mesta a hodnotiacej komisie prevzali ocenenia a ďakovné listy. Nebolo ich málo, hoci pochvalu a poďakovanie by si zaslúžilo určite oveľa viac nemenovaných obyvateľov nášho mesta. Všetkým, ktorí celoročne skrášľujú a zveľaďujú svoje okolie a príbytky patrí veľképoďakovanie.

Ocenenie v kategórii rodinný dom:
Schmidtová Božena, Veternícka 170/68, Ertlová Helena, ČSA 220/75, Košíková Alena, J. Kollára 566/14, Baisová Františka, Zlatá ul. 599/9, Kyselicová Janka, Veternícka 181/90
Ďakovný list v kategórii rodinný dom:
Šípošová Terézia, Veternícka 174/76, Májiková Ľudmila, Veternícka, 119/23, Rosenzweigová Mária, ČSA 222/79, Wollnerová Jana, S. Chalupku 283/15, Lancková Eva, S. Chalupku 292/33, Končok Zdeno, Danica, S.Chalupku 281/11, Hašková Ľubica, Viktor, Rumunskej armády 852/34, Madudová Alžbeta, Rumunskej armády 853/36, Weissová Silvia, J. Horvátha 916/62

Pochvala patrí týmto občanom:
Mojžišková Jozefa, ČSA 223/81, Nárožná Katarína, Marek, Rumunskej armády 856/42, Nagy Richard, Zechenterova 358/28, Víceová Marta, Nová dolina 778/24, Horváthová Eva, Zechenterova 360/32, Struhárová Eva, Jozef, Angyalova 432/61, Utešená Ružena, Dolná 41/5 – nádvorie,  Sekajová Katarína, Dolná 67/2
Ocenenie v kategórii bytový dom:
Priwitzerová Mária, Dolná 50/23, Vadóczová Barbora, J. Kollára 544/7, Weissová Anna, Veternícka 109/1, Bírešová Helena, Veternîcka 113/11, Kapustová Katarína, Matunákova 380/8, Prokeinová Mária, J. Horvátha 903/36, Černická Martina, Kutnohorská 660/9
Ďakovný list v kategórii bytový dom:
Hoghová Eva, Dolná 55/33, Žabková Vlasta, Dolná 55/33, rodina Karácsony, Matunákova 379/6, Wahlandtová Mária, Zechenterova 349/6, Rybárska Anna, Zechenterova 349/6, Václavová Andrea, S. Chalupku 297/47, Minková Štefánia, Zlatá 630/10, Gregáňová Katarína, Matunákova 377/2, Mojžišková Silvia, J.Horvátha 902/34, Kollárová Mária, Angyalova 476/2, Murgačová Rozália, Zlatá 624/59, Görögová Alena, J. Horvátha 928/86
Pochvala patrí týmto občanom:
Mecelová Magda, Dolná 55/33, Ďurianová Amália, Matunákova 379/6, Závadská Vlasta, ČSA 190/15, Bérešová Jaroslava, ČSA 189/13, Bérešová Jaroslava, Zlatá 629/8, Drozd Jozef, Zlatá 547/13, Speváková Janka, Zlatá 624/59, Mužíková Katarína, Zlatá 624/59, Petrášová Mária, J. Horvátha 905/40, Eliášová Emília, Veternícka 113/11

Ocenenie v kategórii verejné priestranstvá:
Zobanová Jarmila, Veternícka 111/7, Kánová Anna, Veternícka 109/1, Strohnerová Anna, Veternícka 113/11, Flachbartová Helena, Zechenterova 328/5, Jurišová Irena, Štefánikovo nám. 23/20, Lehotská Júlia, Štefánikovo nám. 23/20

Ďakovný list v kategórii verejné priestranstvá:
Pajunková Libuša, S. Chalupku 296/43, Bazelidesová Helena, S. Chalupku 296/43, Medvecká Marta, S. Chalupku 296/43, Urgelová Veronika, S. Chalupku 297/45, Príhodová Marta, Veternícka 953/63,
Kuzmínová Margita, Veternícka 110/5, Ivanová Eleonóra, J. Horvátha 904/38, GretschováTamara, J. Horvátha 904/38, Bezáková Marta, J. Horvátha 904/38, Sáčková Zdena, J. Horvátha 904/38, Wollnerová Marta, J. Horvátha 904/38, Mališová, Anna, J. Horvátha 904/38, Zipserová Anna, J. Horvátha 904/38, Struhárová Margita, J. Horvátha 904/38, Miertušová Mária, J. Horvátha 905/40
Daubnerová Libuša, J. Horvátha 903/36
Ocenenie v kategórii vianočná výzdoba:
Rahlová Vladimíra, Zlatá 627/4, Marková Adriana, J. Kollára 554/27, Tokárová Zdena, J. Horvátha 903/36

Ďakovný list v kategórii vianočná výzdoba:
Apolenová Irena, Dolná 89/46, Valentovičová Jaroslava, Dolná 88/44, Drexlerová Božena, Dolná 86/40, Kvoriaková Katarína, Dolná 90/48, Ihringová Jaroslava, J. Horvátha 904/38, Ďurčová Ľuba, J. Horvátha 902/34

hodnotiaca komisia

Print Friendly, PDF & Email