Náčelník mestskej polície: práca s deťmi je dobrá investícia do budúcnosti

Náčelník mestskej polície: práca s deťmi je dobrá investícia do budúcnosti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Roman Brhlík je náčelníkom mestskej polície v Kremnici viac ako 20 rokov. O priestupkoch v meste, systéme práce mestskej polície, kriminalite v meste či o preventívnej činnosti s deťmi porozprával v rozhovore pre Kremnické noviny.

Mestská polícia v Kremnici vznikla v roku 1992, ale až o pár rokov neskôr začala fungovať systémom 24 hodín denne. Ako prišlo k takejto zmene?
V tom čase polícia fungovala s 8 členmi, nemali sme teda kapacity na nepretržitú prevádzku. Buď sme pracovali len cez deň alebo podľa potreby. Mali sme zavedený záznamník, ktorý sme si prehrali v pondelok. Zhodou okolností v tom čase prejavila Národná banka Slovenska záujem o napojenie sa na pult centralizovanej ochrany. Tým, že žiadna súkromná bezpečnostná služba neprejavila záujem o objekty NBS, obrátili sa na mesto. V súčinnosti s Národnou bankou Slovenska sme zrealizovali pult centralizovanej ochrany a prijali sme nových členov mestskej polície tak, aby bola zabezpečená nepretržitá služba. Odvtedy, samozrejme, máme na pult centralizovanej ochrany napojených okolo 50 ďalších objektov, ktoré sme schopní monitorovať 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pult centralizovanej ochrany prináša príjem do rozpočtu mesta a chráni aj mestské objekty, ktoré si tým pádom nemusia platiť externú firmu.

Čo patrí do kompetencií mestskej polície?
Obecné polície vznikli ako útvar pre obce, ktoré si podľa zákona musia zabezpečiť verejný poriadok. Policajný zbor len spolupôsobí na požiadanie. Kompetencie mestskej polície sa však dnes už líšia len minimálne od Obvodného oddelenia policajného zboru. Veľmi dôležitý rozdiel medzi nami je ten, že my máme vyložene miestnu príslušnosť v meste Kremnica. Naša právomoc teda nespadá do okolitých obcí, kde môže zasahovať len štátna polícia. Má to však jednu veľkú výhodu – obvodné oddelenie slúži, podobne ako my, v dvojčlennej prevádzke najmä v noci a cez víkendy. Preto keď sa stane, že štátna polícia zasahuje v okolitých obciach, v meste sme vždy k dispozícii my.
Čo sa týka kompetencií mestskej polície, sú to priestupky ohľadom majetku, občianskeho spolunažívania, verejného poriadku. Ďalej spolupracujeme pri veľkých podujatiach v meste, ako sú Kremnické gagy, Biela stopa, Big Air v meste a podobne.
V rámci dopravy štátna polícia rieši skôr jej dynamickú časť, to znamená rýchlosť, alkohol za volantom a podobne, a my statickú časť dopravy. Sem spadajú priestupky, pri ktorých nie je prítomný vodič, čiže väčšinou parkovanie. Toto je však bežná prax v mestách.

Keď sme pri parkovaní, ako sme na tom v meste? Robia viac priestupkov domáci alebo skôr turisti či návštevy?
Robil som si štatistiky a až taký veľký rozdiel v tom nie je. Samozrejme, že vždy bude viac priestupkov u domácich, pretože áut so žiarskou značkou je tu viac.

Ďalšou kompetenciou mestskej polície je odchyt zvierat.
Áno, odchytom zvierat sa zaoberáme my ako jediná organizácia v meste. Zo zákona vyplýva, že si túto činnosť mesto musí zabezpečiť. My ju vykonávame prostredníctvom 5 príslušníkov útvaru, ktorí majú oprávnenie odchytávať zbehnutú zver. Naposledy sme napríklad odchytávali malú sovu, ktorá sa prechádzala po Dolnej ulici. Myslím si, že máme veľa rarít v odchyte zvierat. Ja osobne som odchytil malého medveďa, ďalej sme odchytili 2 rysov, sokolov, myšiakov, hady, kopec líšok, kone. Dokonca sme viackrát odchytávali srncov na pešej zóne.

Na začiatku rozhovoru sme spomínali pult centralizovanej ochrany, ktorý zabezpečuje pripojené objekty 24 hodín denne. Ako to vlastne funguje?
Objekty napojené na pult pri nedovolenom vniknutí alebo pri stlačení poplašného zariadenia zalarmuje členov hliadky. Väčšina poplachov je falošná, ale každý jeden berieme ako ostrý. Koniec koncov, aj vďaka tomu sa nám viackrát podarilo zadržať páchateľa alebo zabrániť väčšej škode.
Na pult centralizovanej ochrany sa môže pripojiť fyzická aj právnická osoba, stačí prísť k nám na útvar.

Aké priestupky riešite v meste najčastejšie a ktoré problémy sú najpálčivejšie?
Najčastejšie určite riešime práve statickú dopravu. Z tejto oblasti evidujeme najviac priestupkov. V poslednej dobe vodiči vo vyššej miere nerešpektujú vyhradené parkovanie pre telesne postihnutých, za čo im hrozí 150€ pokuta na mieste a v správnom konaní hrozí aj zákaz činnosti, čiže rok bez vodičského preukazu. Ďalšou skupinou častých priestupkov je požívanie alkoholických nápojov na verejnosti a znečisťovanie verejného priestranstva či vzbudzovanie verejného pohoršenia v tejto súvislosti. Snažíme sa takéto správanie čo najviac vytlačiť z centra mesta, k čomu nám vo veľkej miere pomáha kamerový systém, kde skupinky popíjajúcich operátor okamžite zbadá. Sú to väčšinou tí istí ľudia, ktorých nemá význam riešiť v blokovom konaní. V poslednom čase si však práve tieto skupinky po sebe začali upratovať znečistené plochy po pohovore s našimi príslušníkmi z vlastnej iniciatívy, čomu sa veľmi tešíme.
Ďalšie časté priestupky sú drobné krádeže, poškodenie majetku, priestupky z oblasti medziľudských vzťahov ako ublíženie na zdraví či rušenie nočného pokoja.

Ktoré lokality v Kremnici sú najproblémovejšie?
Znečisťovanie verejného priestranstva riešime najviac v centre mesta: v medzibrání, pri bráne, v parkoch, na námestí. Naposledy to bolo napríklad rozhadzovanie papierov s nakreslenými bankovkami v medzibrání. Páchateľa sme odhalili vďaka kamerovému systému.

Koľko oznámení ročne rieši mestská polícia?
Je toho pomerne dosť, 1800 až 2200 oznámení ročne. Z toho evidujeme 1400 až 1500 priestupkov ročne, čo tiež nie je málo.

Viackrát ste spomenuli pozitívny význam kamerového systému v meste, ktorý sa bude opäť rozširovať.
Kamerový systém v Kremnici funguje viac ako 10 rokov. Vznikol na základe podaného projektu, mesto dostalo vtedy od Ministerstva vnútra financie, pričom sa podieľalo spolufinancovaním. Rovnako aj naposledy sme napísali projekt a získali financie s 20% spoluúčasťou mesta. Následne sme vytvorili chránenú dielňu, kde sú zamestnaní 4 ľudia ako operátori kamerového systému. Mzdu pre týchto ľudí refunduje štát podielom 80%. V súčasnosti máme v meste 11 kamier, z toho 3 sú statické a 8 je dynamických. Na základe nového projektu budú nainštalované ďalšie tri kamery v meste, konkrétne na ulici P. Križku pri obchodnom dome Jednota, v časti autobusovej zastávky a posledná na ulici J. Kollára.

V poslednom období sa v Kremnici vyskytlo viacero prípadov lúpeží či vlámaní. Najskôr to boli vlámania do podnikateľských priestorov aj obytných domov, nedávno prepad banky. Ako si vysvetľujete nárast takýchto prípadov v meste?
Vysvetľujem si to momentálnou ekonomickou situáciou občanov, životnou úrovňou či jednoduchou cestou k pôžičkám. To však nie je fenomén Kremnice, ale celého Slovenska.

Pri spomínanom prepade banky mestská polícia zareagovala rýchlo a prišlo dokonca aj k použitiu služobnej zbrane. Ako hodnotíte tento zásah vašich kolegov?
V tomto smere značne pomohol kamerový systém. Oznámenie som zhodou okolností preberal ja a vďaka kamerám som vedel hliadku presne navigovať. Zákrok mojich kolegov považujem za absolútne profesionálny a dopadol pre všetky strany dobre. Som na nich právom hrdý.

Na aký zásah MsP z minulosti si ešte spomínate? Čo sa vám podarilo?
Za toľko rokov je toho veľmi veľa. Mali sme tu extrémistov, bitky, boli na nás vytiahnuté aj zbrane. Boli aj útoky na verejného činiteľa, ktoré je potrebné riešiť citlivo. Mali sme tu páchateľa, ktorý ohrozoval deti. Podarilo sa nám vyriešiť prípad krádeží pamätných tabúľ z historických budov v meste, kedy sme na základe tipu od občana chytili páchateľa, ktorému sa podarilo dlhšie unikať.

Venujete sa aj činnosti s deťmi (súťaže, hry, prednášky), ako hodnotíte túto prácu?
Prevencii s deťmi sa venujeme už dlho, pričom mnohí moji kolegovia chodia na preventívne akcie vo svojom osobnom voľne. Sú to dopravné ihriská, branné viacboje, jazdy zručnosti s Centrom voľného času. Túto prácu hodnotím viac ako pozitívne, lebo vidím výsledky. Tie deti, s ktorými sme začínali, majú teraz možno 18 rokov a vzťah, ktorý sme si s nimi vytvorili, je na nezaplatenie. Neberú nás len ako represiu, ale aj ako niekoho, na koho sa môžu obrátiť či už s vlastným alebo cudzím problémom. Myslím si, že práca s deťmi je dobrá investícia do budúcnosti. Stáva sa nám, že sa nám dieťa zdôverí s niečím, čo nepovedalo učiteľom či rodičom. S deťmi pracujeme radi. Berieme to ako zábavu a vracia sa nám to.
Okrem detí pracujeme napríklad aj s Klubom dôchodcov.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Čo by ste ešte chceli zlepšiť, zmeniť?
Chcel by som ďalej zvyšovať odbornosť a taktickú pripravenosť mestskej polície, aby vedeli reagovať v každej situácii. Dôležitá pre mňa je aj práca v centre mesta, udržiavať poriadok pre domácich aj pre turistov. Mojim cieľom je, aby bolo mesto čisté a bezpečné.

Veronika Chrienová

Print Friendly, PDF & Email