Kremnický šach prechádza zmenami

2. júna sa uskutočnilo valné zhromaždenie Šachového klubu Mestské lesy Kremnica. Prítomní účastníci zhodnotili uplynulú sezónu. Ocenili, že sa po dlhej dobe podarilo zaistiť dve družstvá v dvoch súťažiach. Vzali sme na vedomie fakt že A družstvo zostúpilo v súťaži do 4. ligy, čo však nebolo brané ako tragédia, ale boli prijaté opatrenia na opätovný postup do tretej ligy. Časť rokovania bolo venované práci s mládežou a vyzdvihli sa výsledky 9 ročného Samka Zemana. Najmä jeho 18. miesto na Majstrovstvách Slovenska.

Najdôležitejšie rozhodnutie bolo schválenie nového názvu klubu a nových stanov. Po schválení Ministerstvom vnútra budú kremnický šachisti hrať pod novým názvom Šachový klub Postoj.sk Kremnica.

Prítomní členovia vzali na vedomie informáciu o zasadnutí Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu v Kremnici. Okrem iných dôležitých rozhodnutí padlo rozhodnutie, že sa z Františkánskeho kláštora bude realizovať projekt Siene šachovej slávy. Kremnickí šachisti v spolupráci s SŠZ sa budú na projekte aktívne podieľať.

Na záver pozvánka – 5. augusta posledná akcia pod starým názvom. Šachový klub Mestské lesy Kremnica usporiada ďalší ročník Memoriálu MUDr. Kazimíra Kvietka v divadelnej sále v Kremnických Baniach.

Norbert Boldiš

Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár