Termín uzávierky prijímania žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta je 31.08.2017

Termín uzávierky prijímania žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta je 31.08.2017

V zmysle VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov je možné v termíne do 31. 08. 2017 predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Tlačivo na vyplnenie žiadosti o poskytnutie dotácií je k dispozícií na internetovej stránke mesta Kremnica www.kremnica.sk v časti „Mestský úrad – Ako vybaviť? – Dotácie“, alebo v kancelárií č.8 na poschodí Mestského úradu v Kremnici. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 045/6782713, alebo e-mailom: jana.bieleschova@kremnica.sk

Dotačná komisia upozorňuje žiadateľov, aby dôsledne vypisovali žiadosť o dotáciu, nakoľko neúplné projekty budú vrátené.

Print Friendly, PDF & Email