Deň otvorených dverí v kremnickom archíve

Deň otvorených dverí v kremnickom archíve

Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica sa opäť po roku zapísal medzi najmasovejšiu a podstatnú kultúrno-osvetovú akciu nášho mesta. Uskutočnil sa pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov, ktorý si každoročne pripomíname na celom svete  9. júna.

K medzinárodnej iniciatíve sa pripojili aj kremnické archivárky. Tentokrát sa zamerali na prezentáciu dedičstva  bohatej tradície remesiel, živností a priemyslu v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa. Predstavili tak svedectvo zachované od druhej polovice 14. storočia až do 20. storočia, ktoré vypovedá o priamom prenose písomných informácií z otca na syna či majstra na učňa a o remeselnej a spoločensko-kultúrnej vyspelosti obyvateľov mesta Kremnice, Novej Bane a ich okolia. Cieľom bolo tiež priblížiť poslanie archivárov a zvýšiť povedomie širokej verejnosti o uchovávanom kultúrnom bohatstve v archívnej inštitúcii.

Kremnický archív tak od 12. do 15. júna 2017 vítal školské skupiny žiakov základných a stredných škôl z okresov Žiar nad Hronom a Žarnovica. Milým potešením sa stala i návšteva detí z Materskej školy na Langsfeldovej ulici v Kremnici s pani učiteľkou Janou Daubnerovou, ktorá ich nadchla vetičkou: ,„Pozeráme očkami a nie rúčkami.“ Zážitok z kremnického archívu si odnášali aj žiaci základných a stredných škôl hlavne v tom, že vzdelávanie a hodina dejepisu môže vyzerať aj trochu inak ako v školskej lavici. V kremnickom archíve nechýbali ani zástupcovia jednotlivých mestských a obecných úradov, kolegovia z radov archivárov, múzejníkov, historikov a iní záujemcovia o históriu. Prišli a spoznali rozmanitú prácu archivárov,  priestory archívu, ako i depozity, ktoré sú inak verejnosti neprístupné. Okrem prezentovaného výkladu k histórii remesiel si návštevníci mohli prezrieť aj vystavené ukážky vzácnych dokumentov, v ktorých sa mnohým podarilo odhaliť odkazy i na svojich príbuzných a predkov. Pri tejto príležitosti si vyskúšali i remeslo pisára či úradovanie s možnosťou pečatenia voskom, odtlačením pečiatok na rôzne kópie tlačív a dokumentov, ktoré  si  husím brkom s radosťou vypísali a odnášali na pamiatku domov. V kremnickom archíve  sa okrem príjemnej atmosféry živých diskusií ozývalo i ťukanie na už nepoužívaných „retro“ písacích strojoch, na ktorých si malí i veľkí vyskúšali, ako to fungovalo pred používaním wordovského programu.

Konštatujeme, že Deň otvorených dverí  sa vydaril nad očakávanie a stretol sa s úprimne pozitívnym ohlasom verejnosti. Zároveň ďakujeme žiakom, študentom, pedagogickým zamestnancom a všetkým ďalším návštevníkom za prejavený záujem a nádherný čas strávený v spoločnosti kolektívu kremnického archívu! Veríme, že naše pozvanie o rok na Deň otvorených dverí opäť prijme široká verejnosť a s radosťou sa k nám vráti.

Valéria Solčániová

Print Friendly, PDF & Email