PhDr. Teodor Lamoš, CSc. – udelenie čestného občianstva in memoriam

PhDr. Teodor Lamoš, CSc. – udelenie čestného občianstva in memoriam

21. jún 2017 sa v meste Kremnica niesol v znamení udelenia čestného občianstva in memoriam PhDr. Teodorovi Lamošovi, CSc., a pripomenutia si tohto významného slovenského i kremnického archivára a historika, kronikára mesta, historického geografa, vedca, publicistu, športovca, aktívneho iniciátora osvety, no predovšetkým šíriteľa v súčasnosti tak vzácnej ľudskosti.

Bol to i deň vzájomnej spolupráce mesta Kremnica so Štátnym archívom v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica. Zámerom týchto inštitúcií bolo vyslovenie vďaky tejto výnimočnej osobnosti za vykonanú pracú v spoločensko-kultúrnej či športovej oblasti pre mesto Kremnica. Stalo sa tak v podobe navrhnutého udelenia čestného občianstva in memoriam na základe jednohlasného schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. apríla 2017 pod č. 28/1704, a jeho slávnostným odovzdaním rodinným príslušníkom, ktoré sa uskutočnilo 21. júna 2017.

Slávnostný deň sa začal predpoludním v kremnickom archíve privítaním syna Teodora Lamoša, pána Sebastiána Lamoša a jeho rodiny Valériou Solčániovou, vedúcou archívu. Vzácne stretnutie plné emócií a spomienok umocnilo i otvorenie výstavy v priestoroch archívu na počesť Teodora Lamoša. Jej zámerom je poukázať na výpoveď dokumentov z jeho študentského života, ako aj jeho tvorivej a precíznej práce v kremnickom archíve. Prináša tiež priamy pohľad na jeho záľuby či zachovanú korešpondenciu s fotografiami získanými od p. Heleny Lamošovej. Výstava je pre verejnosť prístupná do konca roka 2017. Na prezentovanú výstavu ste všetci v štátnom archíve srdečne vítaní!

Oficiálne podujatie odovzdania čestného občianstva in memoriam pod názvom „,Spomienky, osobnosť Teodor Lamoš“ sa uskutočnilo v Radnej sieni Mestského úradu v Kremnici. Práve v priestoroch, kde Teodor Lamoš v 50. rokoch 20. storočia prezentoval svoje výstavy a historické prednášky o Kremnici. Slávnostné otvorenie podujatia prebiehalo v sprievode hudby, privítaním rodiny Lamošovej i kremnických archivárov a všetkých zúčastnených pani Ľubicou Négerovou, zamestnankyňou mestského úradu. Slová vďaky pre oceneného za všestranné aktivity v širšom kultúrnom a spoločenskom kontexte pre mesto Kremnica vyslovili Alexander Ferenčík, primátor mesta, a Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora. Za pracovisko Archív Kremnica vyjadrila úctu a poďakovanie v mene všetkých kremnických archivárov Valéria Solčániová, vedúca archívu, ktorá v odbornom príspevku po prvýkrát predstavila nové skutočnosti o Teodorovi Lamošovi v spracovanej štúdii. Oslavným vyvrcholením tohto krásneho podujatia bolo udelenie čestného občianstva in memoriam, ktoré za oceneného prevzal syn Sebastián Lamoš, čo potvrdil zápisom do pamätnej Katarínskej knihy. Vytvorené príjemné a milé stretnutie prítomní a priatelia Teodora Lamoša ukončili v spomienkach na to, ako ho mnohí Kremničania osobne poznali, a na vzácne odkazy, ktoré nasledujúcim generáciám zanechal.

Valéria Solčániová

Print Friendly, PDF & Email