Dodatočné prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Kremnici

Dodatočné prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Kremnici

Milé deti a rodičia,

začal nám nový školský rok.

Dovoľujem si Vám oznámiť, že dnes od 13:00 do 17:00  sa v budove ZUŠ budú konať dodatočné prijímacie skúšky.
Ak máte záujem, alebo poznáte niekoho, kto by chcel svoje deti prihlásiť dnes je posledný termín.
Žiakov prijímame do hudobného (klavír,akordeón, spev atď), tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru.
Počet miest je obmedzený a výsledky skúšok budú účastníkom zaslané mailom do 08.09.2017
Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

Mgr.art Marek Žufka

Print Friendly, PDF & Email