Oznámenie pre členov a sympatizantov Zväzu diabetikov

Oznámenie pre členov a sympatizantov Zväzu diabetikov

Oznámenie
pre členov a sympatizantov Zväzu diabetikov základnej organizácie v Kremnici, že dňa 12.10.2017 sa uskutoční členská schôdza o 13,00 hod. v mieste svojho sídla v MsKs na prízemí vľavo.
Všetci ste srdečne vítaní.

za výbor ZO ZDS
Daniela Plankenbuchlerová

Ďakujeme
a ostávame s pozdravom
Výbor ZO ZDS

Print Friendly, PDF & Email