Už 106 rokov

Tohto krásneho veku sa v auguste dožila pani Helena Majerová – teta Ilka (tak ju v Kremnici všetci volajú), najstaršia obyvateľka Kremnice, najstaršia členka CZ ECAV v  Kremnici, najstaršia obyvateľka v Domove dôchodcov a DSS Kremnica. Teta Ilka je aj najstaršia zamestnankyňa akciovej spoločnosti  ELBA Kremnica, najstaršia obyvateľka okresu Žiar nad Hronom, ba  možno aj najstaršia obyvateľka Banskobystrického kraja.

My sme na to hrdí, že žije práve v Domove dôchodcov a DSS Kremnica, že sa môžeme tešiť z prítomnosti tety Ilky medzi nami, že jej môžeme poskytovať sociálne služby v jej dlhej jeseni života.

Tetu Ilku zaujímajú udalosti, oslavy v Meste, či sa niečo buduje, či sa stavia, ako vyzerá námestie , či chodníky. Je to neuveriteľné, ale je to tak, že i napriek úctyhodnému veku – 106 rokov, ktorého sa dožila, je jej pamäť obdivuhodná a chce všetko vedieť.  Iba ten, kto je v jej blízkosti, tomu uverí. Trápi ju, že slabo vidí a slabo počuje, že sa sama nemôže o všetkom presvedčiť. Skutočne tých otázok na zodpovedanie býva dosť.

 K jej vzácnemu jubileu sme jej pripravili v Domove dôchodcov a DSS Kremnica v spolupráci s CZ ECAV Kremnica krásnu a výnimočnú ďakovnú pobožnosť. Zborový farár Jozef Pacek na nej poslúžil zvesťou Božieho slova. Zablahoželať jej prišli aj primátor mesta Alexander Ferenčík a zástupkyňa primátora pani Iveta Ceferová, zamestnanci zariadenia, prijímatelia sociálnych služieb – obyvatelia nášho domova, mnohí príbuzní a známi. Prišli aj zdravotní klauni z OZ Červený nos, ktorí každý mesiac rozdávajú radosť a smiech aj tete Ilke, ako aj hudobná skupina DUO Danyo zo Zvolena.

Po skončení pobožnosti pri malom občerstvení gratulanti s tetou Ilkou zotrvali ešte niekoľko spoločných chvíľ a s radosťou jej odpovedali na mnohé otázky. Spoločne si zaspievali s tetou Ilkou jej známe obľúbené piesne. Veru, teta za doprovodu harmoniky zaspievala aj celú pieseň“ Zahučali hory…“ Všetkým zúčastneným sa za gratulácie, za návštevu a milé stretnutie pri jej významnom jubileu krásne poďakovala.

Aspoň pár vetami sme Vám priblížili oslavy 106. narodenín najstaršej Kremničanky, najstaršej prijímateľky sociálnych služieb- našej obyvateľky -tety Ilky Majerovej.

Prajeme jej naďalej veľkú trpezlivosť, radosť, lásku, pokoj, zdravie, veľa dobrých ľudí a Božiu ochranu.

Ďakujeme akciovej spoločnosti ELBA za tortu, ktorú svojej najstaršej zamestnankyni k 106. narodeninám darovala.

Božena Schniererová

Print Friendly, PDF & Email