Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4.11.2017 – VÝSLEDKY

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4.11.2017 – VÝSLEDKY

  1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok 4. okrsok 5. okrsok Spolu
             
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 813 830 811 913 934 4301
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 402 316 259 433 424 1834
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 402 316 258 432 424 1832
Počet platných hl.lístkov odovzdaných pre voľby do zastup. 388 311 252 416 417 1784
Počet platných hl.lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 391 313 252 418 412 1786
             
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby predsedu: 1 2 3 4 5 Spolu
Viliam Baňák 0 1 5 2 1 9
Miroslav Gálik 1 2 1 2 6 12
Pavel Greksa 0 1 1 1 3 6
Martin Juhaniak 56 28 25 33 45 187
Michal Kantor 2 1 1 4 2 10
Igor Kašper 29 21 27 52 23 152
Martin Klus 7 5 5 8 3 28
Vojtech Kokény 0 1 0 0 0 1
Marian Kotleba 93 65 53 89 94 394
Ján Lunter 195 181 122 217 224 939
Stanislav Mičev 1 3 2 5 3 14
Zdenek Očovan 0 0 0 0 0 0
Alena Pivovarčiová 2 0 3 1 1 7
Ivan Saktor 0 0 3 2 1 6
Jozef Sásik 0 0 1 0 0 1
Jozef Šimko 0 1 0 0 1 2
Milan Urbáni 5 3 3 2 5 18
  391 313 252 418 412 1786
             
             
             
 Počet platných hl.lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 1 2 3 4 5 Spolu
Dušan Antal 12 9 9 19 22 71
Dušan Bosák 6 3 2 11 8 30
Alexander Ferenčík 193 165 138 202 216 914
Vladimír Flimer 31 47 32 44 47 201
Daniel Gelien 102 55 62 101 79 399
Štefan Henžel 76 49 54 81 70 330
Anton Holka 18 12 12 21 25 88
Vladimír Ihradský 4 5 1 9 5 24
Radovan Junas 171 95 102 155 136 659
Božena Kováčová 52 44 31 67 69 263
Juraj Krátky 18 11 12 21 15 77
Pavel Kravec 37 30 19 44 28 158
Ladislav Kukolík 95 74 70 110 104 453
Rastislav Kysel 27 17 12 34 36 126
Anna Líšková 9 11 4 12 18 54
Juraj Paulík 11 9 3 13 11 47
Ivan Petráš 123 106 70 127 128 554
Dušan Rajčan 17 12 7 23 19 78
Lívia Šouc Kosťová 42 25 29 42 30 168
Judita Tabernausová 6 7 3 6 7 29
Pavol Veselý 17 13 7 25 29 91
Marián Vojtko 149 123 104 165 151 692
Emil Vozár 15 8 5 17 14 59
Andrea Žiaková 15 21 17 30 18 101
Spolu 1246 951 805 1379 1285  1784

 

Print Friendly, PDF & Email