Informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia