6. zmena rozpočtu mesta na rok 2017

6. zmena rozpočtu mesta na rok 2017

Dôvodová správa 6. zmena

Zdieľať tento príspevok.