Prerušenie dodávky elektriny v Kremnici v mesiaci JANUÁR