Stavebné povolenie – linka na galvanické pokovovanie monea coin technology, s. r. o.