Cesta a chodníky na Zechenterovej ulici sa dočkajú rekonštrukcie

Cesta a chodníky na Zechenterovej ulici sa dočkajú rekonštrukcie

Poslanci na zastupiteľstve 8. februára schválili navýšenie kapitálových výdavkov o 1 230 € na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici.

Mesto tak v najbližšom období pristúpi k spracovaniu projektovej dokumentácie. „Výškopisné a polohopisné zameranie ako podklad k projektu boli už vypracované, čakáme na stanovisko Krajského pamiatkového úradu a vyjadrenie správcov inžinierskych sietí,“ vysvetľuje postup vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Jana Kyselicová. Po spracovaní projektu mesto vysúťaži realizátora opráv. Rekonštrukcia by sa mala týkať cesty na Zechenterovej ulici popri budove pošty až po križovatku na Ulicu ČSA. Súčasťou projektu je aj oprava cesty poza Základnú školu Pavla Križku. ,,Cesta na Zechenterovej ulici je jedným z najhorších úsekov v meste. Jej rekonštrukcia je nevyhnutnosťou,“ vyjadril sa primátor mesta Alexander Ferenčík. Podľa Jany Kyselicovej sa v projekte bude počítať aj s opravami chodníkov na Zechenterovej ulici. Okrem rekonštrukcie tejto cesty podľa primátora Alexandra Ferenčíka mesto v tomto roku chystá ešte opravy výtlkov na kremnických cestách. „Opravy sa začnú hneď, ako nám to dovolí počasie,“ dodáva.

Print Friendly, PDF & Email