Mesto plánuje opravy v mestskom cintoríne ešte tento rok

Mesto plánuje opravy v mestskom cintoríne ešte tento rok

Mestský cintorín by sa v najbližšom období mohol dočkať rekonštrukcie. Mesto vyčíslilo hrubé predbežné náklady na 142 tisíc eur. 

Podľa primátora mesta Alexandra Ferenčíka je oprava cintorína jednou z priorít poslancov a vedenia mesta. Oddelenie výstavby a životného prostredia pripravilo orientačnú kalkuláciu nákladov, ktoré zahŕňajú výmenu krytiny nad obradnou sieňou, ozvučenie cintorína, opravu výtlkov, oporných múrov a vstupov do cintorína.  ,,Po spracovaní podkladov bude návrh predložený mestskému zastupiteľstvu. Po schválení by mohla začať realizácia rekonštrukcie v etapách podľa finančných možností mesta,“ vysvetľuje primátor.

Prioritami by mali byť strecha domu smútku a vstupy do cintorína

V prvom kole by podľa primátora malo mesto pristúpiť k oprave strechy na dome smútku. Tá si prešla čiastočnou rekonštrukciou v roku 2015. ,,Asi 1/3 strechy na dome smútku sme rekonštruovali z dôvodu havarijného stavu pred tromi rokmi,“ uvádza Peter Grosch, vedúci oddelenia technických služieb. Čiastočná rekonštrukcia strechy domu smútku vyšla vtedy mesto na 7 180 eur.

Nasledovať by mala výmena krytiny nad obradnou sieňou, ktorá by podľa predbežných výpočtov mala stáť okolo 11 tisíc eur. Tá pôvodná je z vlnitého eternitu, ktorý spôsobuje zatekanie.

,,Potrebnou je podľa môjho názoru aj oprava vstupu do cintorína od čerpacej stanice,“ vymenúva ďalej primátor.

S ním sa stotožňuje aj správca cintorína v Kremnici Dušan Reiter, ktorý takisto za prioritu považuje strechu na Dome smútku a vstupy do cintorína. K zoznamu Reiter pridáva aj trafostanicu a oplotenie cintorína.

Najväčšou položkou v orientačnej kalkulácii je kompletná obnova oporného múru v dĺžke 70 m, ktorý je v havarijnom stave. Na ten mesto v predbežnom rozpočte vyčleňuje 60 tisíc eur. Stanovený rozpočet tiež počíta s kompletnou obnovou asfaltovej plochy parkoviska.

Veronika Chrienová

 

Print Friendly, PDF & Email