OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:

Názov pracovného miesta: sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok; 7,5 hod denne
Kvalifikačné predpoklady:
– základné príp. stredoškolské vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
– vodičské oprávnenie skupiny B
– skúsenosti s prácou s krovinorezom
– skúsenosti s prácou s motorovou pílou vítané

Charakteristika pracovného miesta:
– sezónna práca na oddelení mestskej zelene: údržba a úprava verejnej zelene, kosenie, starostlivosť o zeleň v meste

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
4. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom evidencie uchádzača o zamestnanie v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Termín nástupu:       apríl  2018  
Zasielanie žiadostí do 23.03.2018

Kontaktná adresa:                                      
Mestský úrad Kremnica                            
Štefánikovo námestie 1/1                        
967 01  Kremnica                                          
E-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk    

Bližšie informácie o pracovnom mieste:
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca oddelenia mestskej zelene
kontakt: 045/6744 620 
e-mail: andrea.mutnanska@kremnica.sk

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta          

Print Friendly, PDF & Email