Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa 

  1. 04. 2018, t.j. vo štvrtok

v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod.

sa uskutoční Kvapka krvi v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici.

Prineste si občiansky preukaz a kartičku poistenca.

„Každá kvapka pomôže zachrániť život“.

Print Friendly, PDF & Email