Kremnica sa možno dočká obchodného centra

Kremnica sa možno dočká obchodného centra

Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci jednohlasne prijali uznesenie, ktoré schvaľuje zámer obchodného reťazca vybudovať v meste Kremnica prevádzku v lokalite ľahkoatletického ihriska. Návrh predložil primátor mesta Alexander Ferenčík na základe stretnutí so zástupcami obchodného reťazca. Obyvatelia mesta sú tak opäť o krok bližšie k nákupnému centru.
,,V tomto roku je opäť správna situácia, kedy sú predajcovia schopní a ochotní investovať. Kremnica so svojimi približne 5.100 obyvateľmi a malou ponukou stavebných pozemkov doteraz nebola v centre ich záujmu,“ vysvetľuje primátor Alexander Ferenčík. Na stretnutiach so zástupcami obchodného reťazca sa hovorilo primárne o areáli ľahkoatletického ihriska a na priľahlých pozemkoch na ulici J. Horvátha. ,,Ešte je priskoro hovoriť o konkrétnom rozsahu a riešení stavby, ale mojimi požiadavkami na stavebníka je zachovanie druhu a rozsahu existujúcich športovísk, tzn. nielen výstavba samotnej stavby, ale aj pridaná hodnota pre obyvateľov vo forme modernizácie či rekonštrukcie športovísk, vonkajších plôch, ale tiež posilňovne a zázemia, WC, sprchy, bytu správcu či výstavby parkovacích plôch,“ vymenúva Ferenčík. Ten zároveň dodáva, že mesto momentálne nemá záujem pozemky predať, ale skôr prenajať.
Uznesenie, ktoré schvaľuje predbežný zámer obchodného reťazca poslanci schválili s odporúčaním pre primátora zorganizovať stretnutie s reťazcom a poslancami. Stretnutie a prezentácia zámeru pre zástupcov mesta sa podľa primátora bude konať v termíne do 9.4.

Print Friendly, PDF & Email