Navrhnutie laureátov na udelenie ocenení mesta

Navrhnutie laureátov na udelenie ocenení mesta

Pri príležitostí výročia založenia Kremnice mesto tradične oceňuje občanov mesta. Laureátov na jednotlivé ocenenia teraz môžu navrhnúť aj sami občania.

Udelenie Ceny mesta sa bude konať 15. septembra 2018 v rámci Slávnostného zastupiteľstva na Mestských slávnostiach pri príležitosti 690. výročia založenia mesta.

Cena mesta Kremnica sa udeľuje najmä za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj mesta Kremnica, o jeho propagáciu doma i v zahraničí. Laureátmi môžu byť aj občania, ktorí pomohli pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov, môžu to však byť aj jednotlivci a organizácie napomáhajúce pri záchrane a obnove kultúrnych a technických pamiatok mesta Kremnica.

Cena primátora mesta Kremnica sa udeľuje osobe za mimoriadny prínos alebo činy v oblasti humánnej, kultúrnej, spoločenskej a športovej.

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta Kremnica, o ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta Kremnica.

Zdôvodnené návrhy na Laureátov ocenení mesta posielajte na adresu ocenenie@kremnica.sk.

Cenu mesta Kremnica doteraz získali:
Bedrich Gayer, Andrej Peter, Miroslav Mešťan, Ľudevít Leitner, NBS – MMM, Richard Zandt, Ing. Ján Horák –in memoriam, Mincovňa, š.p., Základná škola Internátna pre nepočujúcich (Mgr. Horniaková), Ružena Utešená, Dimitrij Utešený, Ján Filanda, Mgr. Jordán Žufka, ZPOZ, Eva Schmidtová, Ing. Miroslav Nárožný, Mária Muráňová

Cenu primátora mesta Kremnica doteraz získali:
Rudolf Čillík, Ivana Beňová, Arpád Juriš, Peter Michalica, Štefan Grosch, Ľudovít Tatran, Ing. Oliver Finka, Július Tamásfi.

Čestnými občanmi mesta sú:
Emanuel Schubert, Ladislav Chudík, J. L. Bella, Štefan Čertezni, Mgr. Gabriela Soukalová, Teodor Lamoš

 

 

Print Friendly, PDF & Email