Mesto vyhodnotilo úpravu zelene za uplynulý rok a ocenilo aktívnych občanov

Mesto vyhodnotilo úpravu zelene za uplynulý rok a ocenilo aktívnych občanov

 

Po tohtoročnej vleklej zime vkĺzla do ulíc konečne vytúžená jar a začiatok apríla priniesol dostatok slnečných lúčov. Obdobie jari je odjakživa spojené s upratovaním a čistením. Mesto Kremnica už niekoľko rokov práve v tomto období hodnotí a oceňuje dobrovoľné občianske snaženie pri zveľaďovaní zelene v okolí obytných domov a na verejných priestranstvách. V tomto roku sa slávnostné vyhodnotenie pod názvom „Záleží mi na mojom okolí?“ za rok 2017 uskutočnilo v radnej sieni Mestského domu 10. apríla. Z rúk primátora mesta Alexandra Ferenčíka prijali ďakovné listy a ocenenia najaktívnejší občania.

V uplynulom roku sa hodnotila zeleň v štyroch kategóriách. Samostatne sa hodnotila letná sezóna a to zvlášť rodinné domy, bytové domy a verejné priestranstvá, a samostatne výzdoba vianočná a veľkonočná. Pri svojich obhliadkach sa komisia stretávala s naozaj obdivuhodnými nápadmi a originalitou pri úpravách záhonov, či už v predzáhradkách domov alebo na sídliskách. Hodnotenie býva naozaj veľmi subjektívne, neexistuje vzorec ani mierka na určenie toho, čo je v danom okamihu to najkrajšie.  No vždy sa prihliada najmä na vkus, estetiku, náročnosť, ale veľakrát aj na obyčajnú ľudskú snahu. Ak tam, kde vlani nebolo nič sa zrazu objaví nový záhon, je to veľmi povzbudzujúce a chvályhodné. Komisia sa snaží nielen hodnotiť, ale najmä povzbudiť a motivovať. Obhliadky sú časovo náročné. Ulíc a zákutí je veľa, nie vždy sa podarí zmapovať celé mesto. Obhliadkové trasy sa  striedajú, kde sa nestihlo zájsť vlani ide sa nabudúce. Niektoré lokality patria už tradične medzi stálice obdivu a inšpirácie. Jednou z nich je Veterník. Pestovateľská zručnosť sa tu snúbi s láskou k prírode takmer v každej predzáhradke, v každom okne. Veterník je jednou z najkrajších lokalít nášho mesta. Pri pochôdzke touto zónou vám pookrejú zmysly a načerpáte zvláštne dobrú energiu. Ďakujeme vám, obyvatelia a zveľaďovatelia Veterníka za tento estetický zážitok. Obdivujeme aj snahu ľudí na sídliskách. Kedysi nevábne, zatrávnené plochy sa začínajú meniť na miesta oddychu s lavičkami a záhonmi kvetov. Sídlisko na Ulici Jula Horvátha je toho živým príkladom. Príkladná je tiež starostlivosť obyvateľov o svoje okolie na Zámockom námestí. Najmä v lete, keď tu zakvitnú ruže a levanduľa pod oknami obytných domov, je si na čom oči popásť. A takýchto príkladov je v meste veľa.  

Vážení obyvatelia, Vy všetci, ktorí sa celoročne podieľate na skrášľovaní a zveľaďovaní svojích príbytkov a predzáhradiek, chceme sa Vám úprimne poďakovať za vašu snahu a užitočnú mravenčiu prácu. Vnímame ju ako vzácny prvok v dnešnej uponáhľanej dobe, keď voľného času je tak málo. Svojou prácou prinášate radosť aj nám všetkým ostatným. Aj vďaka vašej snaživosti a obetavosti je naše mesto krajšie a prívetivejšie.  

VYHODNOTENIE ZELENE ZA ROK 2017

V kategórii Bytový dom boli ocenení:

Pálešová Božena, Banská cesta 806/37, Šuleková Katarína, Dolná  51/25, Cígerová Alžbeta, Veternícka 109/3, Frimlová Zuzana, Kremnica, Angyalova 413, Dzúriková Lucia, ČSA 231/97, Evanjelický cirkevný zbor a.v. Kremnica, P. Križku 394/12

Ďakovný list:  Majorossy Ľuboš, Banská cesta 805/35, Drozdová Iveta, Zechenterova 349/8, Krčmáriková Eliška, Dolná 56/35, Schmidtová Zuzana, ČSA  268 66, Ďurianová Dagmar, atunákova 379/6, Crchová Miriam, Veternícka 143/14, Segečová Jaroslava, J. Horvátha 903/36, Bieleschová Jana, ČSA 205/45, Kostolániová Mária, Veternícka 144/16, Marcineková Eva, Veternícka 143/14, Šingerová Elena, Veternícka 143/14, Mazurková Darina, Veternícka 143/14, Jana Kaštierová, J. Horvátha 904/38

Poďakovanie a pochvala patrí týmto občanom: Tučeková Daniela, Banská cesta 806/17, Lancková Zuzana, Banská cesta 804/33, Korienková Helena, Zámocké nám. 575/15, Daubnerová Fronková Ingrid, Zámocké nám. 587/44, Hrabovská Ľubica, Zámocké nám. 580/14, Murgačová Miroslava, J.Horvátha 905/40 (byt Veternícka 137/2), Schmidtová Soňa, Zámocké nám. 580/16, Drozd Jozef, J. Kollára 547/13, Lakatošová Eva, Zechenterova 354/18, Hrenáková Zuzana, Dolná 52/27, Žabková Vlasta, Dolná 55/33, Pálešová Mária, J. Horvátha 881/55, Žiarna Vlasta, J. Horvátha 881/55, Elešová Erika, J. Horvátha 881/55, Oswaldová Ľubica, J. Horvátha 881/55, Lečková Ingrid, J. Horvátha 957/102, Bialeková Emília, ČSA 218/71, (za byt Matunákova 380/8), Fecková Jana, J. Kollára 545/9

V kategórii Rodinný dom boli ocenení:

Bukovická Alžbeta, Banská cesta 796/11, Šimonová Jaroslava, Banská cesta 933/35, Ťahúnová Mária a Pavel, Banská cesta 791/1, Neuschlová Mária, Nová dolina 777/22, Búryová Vlasta za dom na Zámockom námestí 570/5, Terézia a Branislav Brinzovci, Angyalova 480/10, Roth Timea, Bystrická 458/47

Ďakovný list:  Chrienová Veronika, Nová dolina 753/37, Koka Miroslav, Nová dolina 771/10, Erneková Mária, Veternícka 167/62, Ing. Klára Popová, J. Kollára 556/31, Kuzmická Iveta, Zlatá 613/37,  

Struhárová Eva, Angyalova 432/61, Mičincová Jana, Angyalova 519/78, Ďurčo Jakub, Bystrická 450/31,

Májiková Lýdia, Bystrická 451/33, Šarköziová Zdena, ČSA 274/78, Edita Ulbrichtová za dom na Veterníckej ulici 157/42, Daubnerová Jozefína, Veternícka 153/34, Zábradyová Mariana, Veternícka 115/15

Poďakovanie a pochvala patrí týmto občanom: Milena a Dušan Makovickí, Banská cesta 5, Benciová Anna, Banská cesta 820/18, Volková Zdenka, Banská cesta 816/10, Mojžišková Eva, Banská cesta 815/8,

Rapčíková Viera, Zlatá 610/31, Zöldyová Eva, Zlatá 596/3, Ďurovičová Verona, J. Kollára 562/6, Nemcová Marta, J. Kollára 548/15, Dzúrová Helena, Zechenterova 352/14, Schafmeierová Oľga, Zechenterova 356/24, Weiss Viliam, MVDr., J. Horvátha 871/18, Kurková Eva, J. Horvátha 893/16, Wagnerová Mária, J. Horvátha 892/14

V kategórii Verejné priestranstvo boli ocenení:

Neuschlová Oľga, J. Horvátha 957/104, Kováčová Anna, J. Horvátha 957/102, Karasková Júlia, J. Horvátha 957/102, Cupáková Pavla, J. Horvátha 904/38, Högerová Mária, J. Horvátha 904/38

Ďakovný list:  Miklošovičová Helena, Dolná 55/33, Röthlingová Alena, Dolná 55/33, Schmidtová Eva, ČSA 268/66, Palíková Alena, ČSA 268/66

Poďakovanie a pochvala patrí týmto občanom: Golhová Emília, Veternícka 109/1, Štefaničková Margita, Veternícka 137/2, Šopoňová Eva za okolie byt. domu Veternícka 137/2, Králiková Eva, Angyalova 414/21,

Feriancová Margita za okolie byt. Domu J. Horvátha 928/86, Gažiová Elena, J. Horvátha 928/88, Dvorská Petra, J. Horvátha 928/90, Ďurianová Jarmila, J. Horvátha 928/90, Ruriková Eva, P. Križku 391/6, Katarína a Juraj Varhaňovskí, Veternícka 175/78

 

V kategórii Vianočná výzdoba dostali Ďakovné listy:

Faltýnková Anna, ČSA 262/54, Broschová Viera, ČSA 262/54, Chlapovič Peter, ČSA 262/54, Erneková Mária, Veternícka 167/62, Fuzáková Janka, J. Horvátha 957/104

Zvláštne poďakovanie patrí PhDr. Petrovi Zoričákovi za vianočnú výzdobu vnútra kaplnky na Veterníku. Peter Zoričák je oceňovaný majster ľudovej umeleckej výroby a počas vianočných sviatkov jedna z jeho drevených plastík zdobila interiér kaplnky na Veterníku.                                    

 

V kategórii Veľkonočná výzdoba dostali Ďakovné listy:

Foltániová Lívia, J. Langsfelda 730/28, Straková Jarmila, za byt. dom na Zlatej ulici 629/8, Bajnoková Jana, Bystrická 455/41

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email